Serce Maryi - wysłuchaj naszych próśb

Serce Maryi, wysłuchaj naszych próśb

Powtarzamy: Wysłuchaj naszej prośby.

Serce Maryi, wybrane przed wiekami i umiłowane przez Ojca Przedwiecznego,
uproś nam gorliwość o wiekszą chwałę Jego...

Serce Maryi najmilszej Matki Bożego Syna,
zachowaj w nas godność dzieci Bożych...

Serce Maryi, do Serca Jezusa doskonale upodobnione,
upodobnij do Niego także serca nasze...

Serce Maryi, najczystszą miłością kochające Jezusa,
zapal i nasze serca podobną miłoscią...

Serce Maryi, współcierpiące z Jezusem ukrzyżowanym,
naucz nas z miłości ku Niemu znosić wszelkie cierpienia...

Serce Maryi, świątynio Ducha Bożego,
uproś nam u Niego obfitość łask zbawienia...

Serce Maryi, niepokalanie poczęte i zachowane od wszelkiego grzechu,
uproś nam odpuszczenie wszystkich grzechów naszych...

Serce Maryi, wiernej i pokornej Służebnicy Pańskiej,
naucz nas we wszystkim doskonale wypełniać wolę Boga...

Serce Maryi, przeczystej zawsze Dziewicy,
natchnij nas umiłowaniem czystości w myślach, uczuciach, słowach i obyczajach...

Serce Maryi, ubogiej Matki ubogiego Jezusa,
naucz nas żyć w doskonałym ubóstwie...

Serce Maryi, wypełniające doskonale przepisy Bożego prawa,
nakłoń nas do poddania swej woli Bogu przez posłuszeństwo przełożonym naszym...

Serce Maryi, Lekarki naszej,
ulecz duchowe rany i niemoce nasze...

Serce Maryi, pocieszycielki strapionych,
przyjdź nam z pociechą we wszystkich smutkach i nieszczęściach...

Serce Maryi, miłosiernej Wspomożycielki wiernych,
wspieraj nas i wybaw od wszelkiego zła duszy i ciała...

Serce Maryi, Królowej nieba i ziemi,
rozkazuj nam, kieruj nami i doprowadź do chwały w niebie...

Serce Maryi, z woli Jezusa Matki wszystkich odkupionych przez Niego na dzieci Boże,
rozlej w nas miłość wzajemną i jedność...

Serce Maryi, serdecznej Matki naszej,
naucz nas Ciebie miłować i wysławiać teraz i na wieki. Amen.

Módlmy się. Boże, Ty przygotowałeś w Sercu Najświętszej Maryi Panny godne mieszkanie dla Ducha Świętego; spraw, abyśmy za wstawiennictwem Najświętszej Dziewicy stali się świątynią Twojej chwały. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.


Oprac. MARYJNI.PL

Źródła:

  • Ks. Jan Cendrzak, Nowenna do Matki Bożej, Kraków, 1999
  • Nabożeństwo do Matki Boskiej z Lourdes. 150. rocznica objawień w Lourdes, Kraków 2008.
  • Prośby do Serca Maryi - krolowapolski.brzegdolny.pl