Serce Maryi - bądź pozdrowione

Serce Maryi, bądź pozdrowione i błogosławione

Serce Maryi, w którym Bóg Ojciec ma upodobanie, bądź pozdrowione i błogosławione.
Serce Maryi, przez Syna Bożego miłością synowską umiłowane...
Serce Maryi, przez Ducha Świętego darami łaski hojnie wyposażone...
Serce Maryi, żadną plamą grzechu nieskalane...
Serce Maryi, miłością Boga zawsze gorejące...
Serce Maryi, do Serca Jezusa doskonale upodobnione...
Serce Maryi, z Jezusem dla naszego zbawienia współpracujące...
Serce Maryi, mieczem boleści przeszyte...
Serce Maryi, kochające ludzi miłością macierzyńską...
Serce Maryi, nieustannie za nami orędujące...
Serce Maryi, nasza nadziejo zbawienia...
Serce Maryi, doznające od wielu niewdzięczności...
Serce Maryi, któremu oziębli i bezbożni uwłaczają...
Serce Maryi, pełne miłosierdzia dla błądzących i grzesznych...
Serce Maryi, za wszelkie łaski i błogosławieństwa nam udzielone...

Módlmy się. Boże, który świętą Rodzicielkę Twojego Syna ubłogosławiłeś w swej mocy, by Jej chwała nie zeszła z ust ludzi, spraw, abyśmy oddając cześć przeczystemu Sercu Maryi oraz wynagradzając Jej za niewdzięczność ludzi i za wszelkie zniewagi, mogli pod Jej opieką godnie Ciebie uwielbiać i Tobie się podobać. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

albo

Módlmy się. Boże, Ty przygotowałeś w Sercu Najświętszej Maryi Panny godne mieszkanie dla Ducha Świętego; spraw, abyśmy za wstawiennictwem Najświętszej Dziewicy stali się świątynią Twojej chwały. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.


Oprac. MARYJNI.PL

Źródła:

  • Modlitewnik fatimski, oprac. zespół pod kier. ks. M. Drozdka SAC, Ząbki 1996
  • Pozdrowienie Serca Maryi, w: H. Jongen, Tajemnica Fatimy, Kraków, 1987.
  • Pozdrowienie Serca Maryi - ziarno-wiary.pl
  • Pozdrowienie Serca Maryi - krolowapolski.brzegdolny.pl