Modlitwa Pomocy Kościołowi w Potrzebie

Modlitwa Stowarzyszenia Pomocy Kościołowi w Potrzebie.

Stowarzyszenie nie tylko prosi o modlitwę, ale również ją podejmuje. Każdego dnia wszyscy pracownicy o 12:00 spotykają się na modlitwie Anioł Pański. Swoimi modlitwami obejmuje Ojca Świętego, Prezydenta Dzieła PKWP, Sekretarza Generalnego, wszystkich Dyrektorów biur narodowych, pracowników, współpracowników i ich rodziny. Szczególne miejsce w modlitwie mają Darczyńcy, współpracownicy i wolontariusze.

PKWP modli się także w intencjach osób, które przekazały swoje prośby do skrzynki intencji, a także za zmarłych Ofiarodawców, zmarłych pracowników, współpracowników oraz ich bliskich. Modlitwą ogarnia również tych, do których dociera pomoc. Na zakończenie modlitwy Anioł Pański zanoszona jest prośba do Pana o niezbędne łaski dla prześladowanych chrześcijan.

Nie lękajcie się! Maryja jest przy Was, gdy sprzeciwiają się Wam, ponieważ głosicie odrzuconą Ewangelię Jej Syna, żyjąc biednie, skromnie, cnotliwie i w całkowitym oddaniu się Bogu. Ona jest przy Was, gdy słuchacie Papieża, którego głos stał się jak głos wołającego na pustyni. Ona jest przy Was, gdy nie macie już innej obrony niż modlitwa, milczenie i przebaczenie. Ona jest przy Was także wtedy, gdy bierzecie swój krzyż i podążacie za Chrystusem

– O. Werenfried van Straaten

Ojciec Werenfried - założyciel Stowarzyszenia Pomocy Kościołowi w Potrzebie poświęcił Matce Bożej Fatimskiej w 1967 r. całe swoje dzieło, a jego Dobroczyńców niestrudzenie zachęcał do modlitwy różańcowej. Sam też modlił się na Różańcu za swoje dzieło i za wszystkich Dobrodziejów tego dzieła.

Również pracownicy Sekcji Polskiej Stowarzyszenia Pomoc Kościołowi w Potrzebie swoją modlitwą, modlitwą Anioł Pański, obejmują wszystkich Ofiarodawców żyjących i tych, którzy już odeszli do Pana.

pkwp.org