Anioł Pański

Modlitwa Anioł Pański: krótka historia i tekst modlitwy.

Modlitwa "Anioł Pański" w jej obecnej formie praktykowana jest od trzech stuleci. Początki tej modlitwy sięgają pierwszej połowy XIV w. Rezydujący w Awinionie papież Jan XXII zarządził, aby w czasie przyjętego już w wielu miejscach wieczornego bicia w dzwony pozdrawiać Najświętszą Maryję Pannę trzykrotnym Ave Maria. Obok dzwonienia wieczornego pojawiło się wkrótce dzwonienie na modlitwę poranną. O biciu dzwonów w południe mówią dopiero świadectwa z końca XIV w. Motywacja, rodzaj i forma modlitw odmawianych w różnych porach dnia ulegała w ciągu wieków modyfikacjom. Formę przyjętą dzisiaj spotykamy po raz pierwszy w oficjalnym maryjnym modlitewniku łacińskim, wydanym za pontyfikatu Piusa V w drugiej połowie XVI stulecia.


ANIOŁ PAŃSKI

Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi.
I poczęła z Ducha Świętego.

Zdrowaś Maryjo...

Oto ja służebnica Pańska.
Niech mi się stanie według słowa twego.

Zdrowaś Maryjo...

A Słowo stało się ciałem.
I zamieszkało między nami.

Zdrowaś Maryjo...

W. Módl się za nami, święta Boża Rodzicielko.
O. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się: Wszechmogący Boże, przez zwiastowanie anielskie poznaliśmy wcielenie Chrystusa, Twojego Syna, prosimy Cię, wlej w nasze serca swoją łaskę, abyśmy przez Jego mękę i krzyż zostali doprowadzeni do chwały zmartwychwstania. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.