Modlitwa o rozeznanie drogi (Maryjo, wskaż mi drogę)

Maryjo, Stolico Mądrości

pokieruj drogą mojego życia

Matko, Stolico Mądrości,
Ty znasz ścieżki naszych młodych serc.
Proszę, pokieruj drogą mojego życia.

Jeśli Bóg chce,
abym w przyszłości założył rodzinę,
naucz mnie autentycznej miłości ku człowiekowi.

Pomóż mi wyzwolić się z egoizmu i ciasnej interesowności.

Jeśli Syn Twój zapragnie uczynić mnie swoim uczniem,
uzdolnij mnie, abym ochotnym sercem przyjął Jego wezwanie.
Wtedy z radością pójdę głosić miłość Boga ku wszystkim.

Maryjo, ufnym sercem oddaję
całą moją przyszłość
w Twoje matczyne ręce.

Amen.


Oprac. MARYJNI.PL

Źródła:

  • Modlitwa o wybór drogi życiowej - misjonarki-swietej-rodziny.org
  • Modlitwy o dobre rozeznanie życiowego powołania - rudy-parafia.pl [2015-01-01]