Modlitwa o pokój i wolność (Matko ludzi i narodów)

Matko ludzi i narodów

O Matko ludzi i narodów,
Ty znasz wszystkie ich cierpienia i wszystkie nadzieje.

Twoje macierzyńskie Serce odczuwa
wszelkie wstrząsające światem zmagania
dobra ze złem, światła z ciemnością,
przyjmij nasze wołanie,
które w Duchu Świętym wznosimy
wprost ku Twemu Sercu
i ogarnij miłością Matki i Służebnicy Pańskiej
tych, którzy tego najbardziej potrzebują,
a zarazem tych, których zawierzenia
Ty sama szczególnie oczekujesz.

Weź w swoją macierzyńską opiekę
całą rodzinę ludzką,
która z serdeczną czułością Tobie, Matko, powierzamy.
Niech dla wszystkich nastanie czas pokoju i wolności,
czas prawdy, sprawiedliwości i nadziei.

Amen.


Oprac. MARYJNI.PL

Źródło: Modlitwy wybrane. Modlitwy do Matki Bożej - modlitwywybrane.blogspot.com