Modlitwa o dobrą duszę, stałość i wytrwałość (Przemień mnie, Maryjo)

Przemień mnie, Maryjo!

Maryjo,
wszyscy, którzy zbliżali się do Ciebie,
zbliżali się do Chrystusa.

Gdybyż tak wszyscy, zbliżający się do mnie,
mogli myśleć o Tobie, Maryjo!

W słońcu Twojej radości rozpraszasz moje chmury,
daj mi duszę jasną, promienną, wrażliwą i pełną szacunku.

Matko milcząca,
na moje niecierpliwości,
moją zmienność,
na moją nerwowość,
moje załamanie
- rozłóż płaszcz spokojnej wytrwałości.

Niechaj przez Ciebie otrzymam Jezusa,
który mnie uczynił na najściślejsze podobieństwo z Tobą.

Amen.


Oprac. MARYJNI.PL