Matko Odkupiciela

Matko Odkupiciela, z niewiast najsławniejsza, *
Gwiazdo morska, do nieba ścieżko najprościejsza. *
Tyś jest przechodnią bramą do raju wiecznego, *
Tyś jedyną nadzieją człowieka grzesznego.

Racz podźwignąć, prosimy, lud upadający, *
w grzechach swych uwikłany, powstać z nich pragnący, *
Tyś cudownie zrodziła światu Zbawiciela, *
Tyś sama wykarmiła Twego Stworzyciela.

Panno przedtem i potem, z świata podziwieniem *
uczczona Gabryjela wdzięcznym pozdrowieniem, *
racz się wstawić, o Panno, za nami grzesznymi. *
Ratuj nas, opiekuj się sługami Twoimi.