Matka Dobrej Drogi (Pius XII)

O Maryjo, słodka

O Maryjo,
słodka Matko nasza w niebie,
prowadź nasze kroki po drodze życia,
jakże często stromej i pełnej wyboi,
a u kresu drogi
bądź nam niebios Bramą
i ukaż nam błogosławiony Owoc Twego Łona
- Jezusa!

Amen.


Modlitwę ułożył Pius XII, papież, tłum. o. M. Bednarz SJ - za: blajerowski.jezuici.pl [OMaryjoSłodka_4nastr.pdf, 2022-11-20]