Modlitwa duszy strapionej (Maryjo, Królowo niebios)

Maryjo, Królowo niebios

modlitwa duszy strapionej

Modlitwa ukazuje Maryję jako wszechwładną Królową i Matkę, która ma moc wyprosić wszelkie łaski, potrzebne człowiekowi do rozwoju duchowego, pokonania przeciwności, pokus i podstępów złego, aby poprzez wytrwanie w czystości serca i sumienia (łasce uświęcającej) mieć nadzieję osiągnięcia zbawienia.


Maryjo, Królowo niebios,
która mocą Bożą miażdżysz głowę szatana,
posłuszni Twemu macierzyńskiemu wezwaniu,
przychodzimy do Ciebie,
ufni, że w swej dobroci obdarzysz nas łaskami Twego Syna.

Matko i Władczyni ludzi,
wysłuchaj modlitwy Twoich strapionych dzieci.

Maryjo, jaśniejąca blaskiem raju,
światłem wiary rozprosz mroki błędu,
jutrzenką nadziei rozjaśnij dusze strapione,
a płomieniem miłości rozpal serca ludzkie.

Pocieszaj w naszych troskach,
osłaniaj w niebezpieczeństwach,
wspomagaj w walce z wrogami duszy i ciała,
abyśmy kochali Twego Syna, Jezusa,
a przez rozważanie tajemnic Różańca świętego,
krzewili miłość ku Tobie,
wytrwali w łasce uświęcającej
i zasłużyli na wieczną radość w niebie. Amen.


Oprac. MARYJNI.PL

Źródła:

  • Maryjo, Królowo niebios - egzorcyzmy.katolik.pl
  • Modlitwy do Matki Bożej. Maryjo, Królowo niebios - modlitwywybrane.blogspot.com
  • Nowenna do Maryi Niepokalanej. Modlitwa do Matki Bożej w intencji rodzin - bernardynki.com
  • Przepraszam Cię za wszystko, co ci się we mnie nie podoba - rozaniec.maryjni.pl