21 listopada - na Ofiarowanie NMP

Liturgiczne wspomnienie Ofiarowania Najśw. Maryi Panny, 21 listopada, jest patronalnym świętem sióstr prezentek. Poniższa litania jest wyjątkowa w swym przekazie, skupiając naszą uwagę na tym, jak wyjątkowym Darem z nieba jest Dziewica z Nazaretu. Poniżej zaznaczono poprawki, wprowadzone przez maryjni.pl.


Litania na Ofiarowanie
Najśw. Maryi Panny

Kyrie elejson,
Chryste elejson, Kyrie elejson.

Chryste, usłysz nas.
Chryste, wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami
Synu, Odkupicielu świata, Boże...
Duchu Święty, Boże...
Święta Trójco, jedyny Boże.

O Maryjo, Boski Darze upragniony przez Joachima i Annę, módl się za nami!
O Maryjo, najposłuszniejsze w Kościele ofiarowane Dziecię...
O Maryjo, żywy Kościele...
O Maryjo, prawdziwa Arko...
O Maryjo, urodzajne Drzewo oliwne...
O Maryjo, czyste Zwierciadło i przykładzie posłuszeństwa...
O Maryjo, Niewiasto mężna...
O Maryjo najczystsza, w dziecięcym wieku Bogu poślubiona...

Od wszelkiego złego, wybaw nas wstawieniem się Twoim!
Od grzechu każdego...
Od wszelkiej pożądliwości...
Od gniewu, zawiści i wszelkiej złej woli...
Przez Twoje święte ofiarowanie w świątyni...
Przez Twoją miłość do nieba...

My, grzeszni, prosimy Cię, wysłuchaj nas!
Abyśmy się z duszą i ciałem całkowicie Bogu poświęcili...
Aby za Twoją przyczyną całe duchowieństwo w cnotach utwierdzone zostało...
Aby wszyscy chrześcijanie w służbie Bożej wzmocnieni byli...

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

K. Módl się za nami, święta Boża Rodzicielko.
W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się. Wszechmogący Boże, † Ty obdarzyłeś Najświętszą Maryję Pannę pełnią łaski, * spraw za Jej wstawiennictwem, abyśmy także mogli uczestniczyć w tej pełni. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.


Oprac. MARYJNI.PL


Źródła

  • Litania na Ofiarowanie Najświętszej Maryi Panny - dolinamodlitwy.pl
  • Litania na Ofiarowanie Najświętszej Maryi Panny - modlitwao.pl
  • Litania na Ofiarowanie Najświętszej Maryi Panny - mojamodlitwamojmodlitewnik.
  • Litanie. Litania na Ofiarowanie NMP - parafia-sulbiny.pl