16 listopada - NMP Ostrobramska Matka Miłosierdzia (Dziewica Przeczysta)

Święta Dziewico Przeczysta

Litania ta jest odmawiana w Sanktuarium Matki Bożej z Monte Berico we Włoszech, pochodzi z XV w. i wyraża pobożność maryjną mieszkańców tego regionu i ich wdzięczność za pomoc Maryi w szczególnie trudnych okresach ich życia. Zapiski historyczne głoszą, że uboga kobieta Vincenza Pasini ujrzała dwukrotnie (7 marca 1426 i 1 sierpnia 1428) Matkę Bożą. W Vicenzy panowała wówczas epidemia dżumy.


Kyrie elejson,
Chryste elejson, Kyrie elejson.

Chryste, usłysz nas.
Chryste, wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami
Synu, Odkupicielu świata, Boże...
Duchu Święty, Boże...
Święta Trójco, jedyny Boże.

Święta Maryjo, módl się za nami
Święta Boża Rodzicielko...
Święta Dziewico Przeczysta...
Święta Maryjo, Córko Króla Przedwiecznego...
Święta Maryjo, Matko i Oblubienico Chrystusa...
Święta Maryjo, Świątynio Ducha Świętego...
Święta Maryjo, Królowo niebios...
Święta Maryjo, Pani Aniołów...
Święta Maryjo, prawdo Proroków...
Święta Maryjo, chwało Apostołów...
Święta Maryjo, mocy Męczenników...
Święta Maryjo, chlubo Dziewic...
Święta Maryjo, wzorze czystości...
Święta Maryjo, przykładzie pokory...
Święta Maryjo, obrazie wszelkich cnót...
Święta Maryjo, Bramo niebios...
Święta Maryjo, miłosierna wobec grzeszników...
Święta Maryjo, Porcie naszego zbawienia...
Święta Maryjo, Dziewico najczulsza...
Święta Maryjo, źródło nadziei i wiary...
Święta Maryjo, źródło najsłodszej miłości...
Święta Maryjo, pełna łaski Bożej...
Święta Maryjo, Matko łaski wszelkiej...
Święta Maryjo, Matko miłosierdzia...
Święta Maryjo, ufności w Tobie pokładających nadzieję...
Święta Maryjo, zbawienie do Ciebie się uciekających...
Święta Maryjo, mocy Tobie ufających...
Święta Maryjo, pociecho nieszczęśliwych...
Święta Maryjo, radości zasmuconych...
Święta Maryjo, wspomożenie ubogich...
Święta Maryjo, do której przychodzimy z naszymi modlitwami...
Święta Maryjo, do której uciekamy się w ucisku...
Święta Maryjo, do której o pomoc wołamy...
Święta Maryjo, z pobożnością Ciebie prosimy...
Święta Maryjo, z pokorą Ciebie błagamy...
Święta Maryjo, w cierpieniach Ciebie wzywamy...

Oby nas Chrystus wysłuchał - Święta Maryjo, módl się za nami
Oby Chrystus nie odrzucił naszej modlitwy - Święta Maryjo...
Oby Chrystus wejrzał miłosiernie na naszą słabość - Święta Maryjo...

Módlmy się. Boże, Ojcze pociechy i pokoju, Ty w Pełnej łaski dałeś nam Matkę miłosierdzia, Pocieszycielkę strapionych i Wspomożycielkę ubogich; udziel nam, uciekającym się do Ciebie i umocnionym Jej macierzyńskim wstawiennictwem, radości płynącej z wysłuchania naszej modlitwy, abyśmy uwolnieni od wszelkich naszych niepokojów, zawsze byli gotowi służyć każdemu człowiekowi. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Albo:

Boże, Twoje miłosierdzie jest bez miary, spraw za wstawiennictwem Najświętszej Maryi Dziewicy, Matki miłosierdzia, abyśmy doznając Twojej łaskawości na ziemi, mogli osiągnąć wieczną chwałę w niebie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.


Oprac. MARYJNI.PL


Źródła (Litania do Maryi, Matki miłosierdzia)

  • karmel.pl
  • modlitwa.info.pl
  • parafia-sulbiny.pl