Najczystszy Obraz miłości Bożej

Litania do Niepokalanego Serca
Najśw. Maryi Panny

Modlitwa litanijna, ułożona - jak czytamy na stronie odrodzedoprawdy.pl - z wezwań zaczerpniętych "z współczesnych orędzi Jezusa i Maryi", m.in. z Medjugoria, przesłań z nieba Luz Marii de Bonilla, Giselli, z objawień w Trevignano Romano itp.

Modlitwa nie zawiera klasycznej struktury litanii. Poniżej zaznaczono zmiany oraz sformułowania, które nasz zespół MARYJNI.PL uznał za kontrowersyjne z katolickiego punktu widzenia.


(do prywatnego odmawiania)

Boże, Ojcze, Stworzycielu świata, zmiłuj się nad nami!
Boże, Synu Ojca, Odkupicielu i Zbawicielu świata...
Boże, Duchu Święty Uświęcicielu...

Przenajświętsza Trójco, Jedyny Boże, uwielbiam Cię, błogosławię i dziękuję za wszystko co było, jest i będzie.

Inwokacja

Najświętsza Córko Boga, Oblubienico Ducha Świętego, Matko Boża, * niech w tych strasznych czasach zamętu i odstępstwa zstąpi na nas duch prawdy, radości i pociechy. Wprowadź nas i zamknij w Twoim Niepokalanym Sercu, uczyń serca nasze na wzór Serca Twego.

Oddaję Ci hołd, cześć i chwałę

Niepokalane Serce Maryi, najczystszy Obrazie Miłości Bożej, oddaję Ci hołd, cześć i chwałę!
Niepokalane Serce Maryi, Wszechmocy błagająca...
Niepokalane Serce Maryi, Ogrodzie niebiańskiej miłości, który Przenajświętsza Trójca utworzyła dla siebie i dla nas...

Poświęcam się Tobie

Niepokalane Serce Maryi, największy darze Ojca Niebieskiego, ofiarowane nam jako pomoc w powrocie do Boga, poświęcam się Tobie!
Niepokalane Serce Maryi, promienna bramo, otwierająca się na nową epokę, przygotowaną przez Trójcę Przenajświętszą...
Niepokalane Serce Maryi, Ucieczki grzeszników...
Niepokalane Serce Maryi, duchowa świątynio, w której ofiarowujesz schronienie całej ludzkości...
Niepokalane Serce Maryi, jedyne pewne i bezpieczne schronienie nam ofiarowane...
Niepokalane Serce Maryi, narzędzie ocalenia, dane przez Boga Kościołowi i ludzkości...
Niepokalane Serce Maryi, świetlista bramo Bożego Miłosierdzia, przez którą możemy powrócić do Pana...
Niepokalane Serce Maryi, bezpieczna przystani...
Niepokalane Serce Maryi, macierzyńska kliniko...
Niepokalane Serce Maryi, owczarnio dla zagubionych owieczek...
Niepokalane Serce Maryi, będące obroną i bezpieczeństwem, dające umocnienie, nadzieję i siłę...
Niepokalane Serce Maryi, które wspomagasz nas, by nie pociągnął nas świat, byśmy nie dali się uwięzić tej ziemi...
Niepokalane Serce Maryi, przeszkodo, o którą potyka się pycha, lecz nie małość i pokora...
Niepokalane Serce Maryi, bramo, będąca znakiem nadziei i pocieszenia...
Niepokalane Serce Maryi, Arki Nowego Przymierza...
Niepokalane Serce Maryi, Arki zbawienia na ostatnie czasy...
Niepokalane Serce Maryi, Arki chroniącej i ocalającej...
Niepokalane Serce Maryi, źródło naszego bezpieczeństwa...
Niepokalane Serce Maryi, Matczyne promienne schronienie, w którym otoczeni światłością i obecnością Przenajświętszej Trójcy, pozostajemy bezpieczni pod Bożą opieką...
Niepokalane Serce Maryi, bolejące i krwawiące raną na postępujące odstępstwo...

Powierzam Ci siebie

Niepokalane Serce Maryi, które zapraszasz nas do życia z Tobą, powierzam Ci siebie!
Niepokalane Serce Maryi, drogo miłości i świętości, prowadząca nas do Bożego pokoju i zbawienia...
Niepokalane Serce Maryi, drogo, prowadząca do skarbu Bożej i żarliwej miłości - do Serca Chrystusa...
Niepokalane Serce Maryi, szkoło maluczkich, ucząca nieskończonej miłości Jezusa...
Niepokalane Serce Maryi, ukazujące tajemnicę pięknej miłości...
Niepokalane Serce Maryi, znaku pewnego zwycięstwa potomstwa Niewiasty obleczonej w słońce...
Niepokalane Serce Maryi, wszystkich serc ludzkich raju, dający już na tej ziemi szczęście i pogodę ducha...
Niepokalane Serce Maryi, przez które Jezus ponownie przyjdzie, by zapanować wśród nas...
Niepokalane Serce Maryi, początku nowych czasów, Jutrzenko nowych dni...
Niepokalane Serce Maryi, ogrodzie niebiańskiego macierzyństwa, w którym rodzi się i rozwija święty Kościół...
Niepokalane Serce Maryi, świątynio duchowa, w której formujesz swe dzieci dla największego blasku Kościoła...
Niepokalane Serce Maryi, które uczestniczy w nieustannej adoracji Jezusa obecnego w każdym Tabernakulum na ziemi...
Niepokalane Serce Maryi, wieczerniku, w którym została wylana pełnia darów Ducha Świętego...
Niepokalane Serce Maryi, ogrodzie cichy i ukryty, w którym kiełkuje drogocenne życie, pełne dobra i świętości...
Niepokalane Serce Maryi, ogrodzie naszego Getsemani...
Niepokalane Serce Maryi, świątynio Trójcy Przenajświętszej, w której dokonujesz aktów zadośćuczynienia i matczynego błagania...
Niepokalane Serce Maryi, świątynio duchowa, w której ofiarowujesz swe dzieci dla doskonałego uwielbienia Boskiej i Najświętszej Trójcy...
Niepokalane Serce Maryi, ołtarzu, na którym zostajemy złożeni w ofierze dla zbawienia świata...
Niepokalane Serce Maryi, złota bramo, którą każdego dnia otwierasz, aby przed tronem Przenajświętszej Trójcy złożyć daninę Twojego macierzyńskiego wynagrodzenia za wszystkie swoje dzieci, które codziennie formujesz...

Dziękujemy Ci

Niepokalane Serce Maryi, które nigdy nie przestaje bić miłością do nas - dziękujemy Ci.

Amen

Niepokalana Maryjo, spraw, abyśmy stali się promieniami światłości wychodzącymi z Twego Niepokalanego Serca. Amen.
Niepokalana Maryjo, spraw, aby znakiem życia w Twoim Niepokalanym Sercu stał się dla nas duch radości i pociechy, i zrodzi w nas zdrój tryskający na wszystkich duchem radości i pocieszenia. Amen.
Niepokalane Serce Maryi, duchowy Wieczerniku, w którym dokonuje się cud drugiej Pięćdziesiątnicy – powszechnej przemiany serc, czego w nadziei i niecierpliwie wraz z Tobą oczekujemy. Amen.
Niepokalane Serce Maryi, ofiarujemy Ci i nasze serca, byś mogła wznieść w nich swoją siedzibę dla doznania pociechy naszej miłości i wielkiego wynagrodzenia.

(Modlitwa na zakończenie litanii) Przenajświętszy Wiekuisty Boże, Przenajświętszy Wszechmogący i Miłosierny, Przenajświętszy Wszechwiedzący i Sprawiedliwy, zmiłuj się nad nami i nad całym światem.


Oprac. MARYJNI.PL


Litanię znajdziesz także m.in. na stronach:

  • Litania do Niepokalanego Serca Maryi. Akt poświęcenia i powierzenia się. - odrodzedoprawdy.pl