Litania nadziei do Serca Pani Milczenia

Litania Nadziei

Litania została zaczerpnięta z książki "Pani Milczenia". W Watykanie znajduje się ikona Maryi z palcem przyciśniętym do ust, zwana Panią Milczącą (Our Lady of Silence). Ta ikona, która zachęca do słuchania Boga i nie mówienia źle o innych, jest opisana w tej książce, wraz z bogatym wyborem nabożeństw. Jednym z nich jest poniższa litania, przetłumaczona z j. ang. przez MARYJNI.PL.


Kyrie elejson,
Chryste elejson, Kyrie elejson.

Chryste, usłysz nas.
Chryste, wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami
Synu, Odkupicielu świata, Boże...
Duchu Święty, Boże...
Święta Trójco, jedyny Boże.

Święta Maryjo, módl się za nami
Święta Matko Boża...
Maryjo, Pani Milcząca...
Maryjo, Matko Boża słuchająca...
Maryjo, Tabernakulum Najwyższego...
Maryjo, Dziewico łagodna i pokorna...
Maryjo, Oblubienico Ducha Świętego...
Maryjo, Matko żyjących...
Maryjo, Matko ludzkości...
Maryjo, wierna Dziewico...
Maryjo, Dziewico Niepokalana...
Maryjo, Matko Miłosierdzia...
Maryjo, Nauczycielko życia duchowego...
Maryjo, Pani najpiękniejsza...
Maryjo, pokorna służebnico Pańska...
Maryjo, Uczennico posłuszna...
Maryjo, Dziewico rozmodlona...
Maryjo, Pielgrzymie wiary...
Maryjo, Bramo nadziei...
Maryjo, Wzorze miłości...
Maryjo, Matko czułości...
Maryjo, Dziewico łaski...
Maryjo, Dziewico wdzięczności...
Maryjo, Matko naszego pokoju...
Maryjo Najświętsza...
Maryjo, Matko "Wielkiej Radości"...
Maryjo, Matko Słowa Wcielonego...
Maryjo, Matko najpokorniejsza...
Maryjo, Matko Chrystusa...
Maryjo, jaśniejąca Ikono Kościoła...
Maryjo, wierna Pani pod krzyżem...
Maryjo, Matko nieskończonej słodyczy...
Maryjo, Gwiazdo Morza...
Maryjo, kanale łaski...
Maryjo, Dziewico z Nazaretu...
Maryjo, wielbiąca Pana za "wielkie rzeczy"...
Maryjo, Pani Wielkiej Soboty...
Maryjo, Matko pocieszenia...
Maryjo, Matko Karmelu...
Maryjo, Matko Kościoła...
Maryjo, Królowo Wszystkich Świętych...
Maryjo, Królowo Pokoju...
Maryjo, Królowo Rodzin...

Maryja Matka Milczenia - książka

Fr. Emiliano Antenucci

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

K. Módl się za nami, święta Boża Rodzicielko.
W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.


Oprac. i tł. z j. ang. MARYJNI.PL


Źródło: Litany of Hope - part of the devotion to Our Lady of Silence - ctsbooks.org