Matko męki krzyżowe Twego Syna cierpiąca

W Internecie można znaleźć dwie wersje tej najczęściej zamieszczanej Litanii do Matki Bożej Bolesnej. Cyfry w nawiasach kwadratowych wskazują na kolejność występowania wezwań, a kursywa - na wyłączne występowanie w mniej popularnej wersji Litanii.

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.

Chryste, usłysz nas.
Chryste, wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami
Synu, Odkupicielu świata, Boże...
Duchu Święty, Boże...
Święta Trójco, jedyny Boże.

Święta Maryjo, módl się za nami
Święta Boża Rodzicielko...
Święta Panno nad pannami...
Matko, męki krzyżowe Twego Syna cierpiąca...
[1] Matko Bolesna...
Matko płacząca...
[4] Matko żałosna...
[5] Matko Syna pozbawiona...
[3] Matko opuszczona...
[2] Matko stroskana...
[6] Matko mieczem przeszyta...
[7] Matko udręczeniem przygnębiona...
[8] Matko goryczą przesycona...
Matko w smutku pogrążona...
Matko trwogą przerażona...
[9] Matko sercem do krzyża przybita...
[10] Matko najsmutniejsza...
[11] Źródło łez...
[12] Zbiorze mąk wszystkich...
[13] Wzorze cierpliwości...
Krynico łez obfitych...
[14] Opoko stałości...
[15] Kotwico bezpieczeństwa...
[16] Schronienie opuszczonych...
Nadziejo opuszczonych...
[17] Tarczo uciśnionych...
[18] Pogromicielko niewiernych...
Wspomożenie wiernych...
[19] Wspomożenie nędznych...
Lekarko chorych...
[20] Uzdrowienie chorych...
[21] Umocnienie słabych...
[22] Porcie tonących...
[23] Uciszenie nawałności...
Ucieczko umierających...
[24] Ucieczko strapionych...
[25] Postrachu szatanów sidła stawiających...
[26] Skarbie wiernych...
[27] Źrenico Proroków...
[28] Podporo Apostołów...
[29] Korono Męczenników...
[30] Światło Wyznawców...
Perło panieńska...
[31] Perło Dziewic...
[32] Pociecho wdów i sierot...
Radości Świętych Pańskich...
[33] Radości Wszystkich Świętych...

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

K. Królestwo Jego rozszerzać się będzie.
W. A pokój trwać będzie bez końca.

Módlmy się. Boże, Ty sprawiłeś, że obok Twojego Syna, wywyższonego na krzyżu, stała współcierpiąca Matka, daj, aby Twój Kościół uczestniczył razem z Maryją w męce Chrystusa i zasłużył na udział w Jego zmartwychwstaniu. Który z Tobą żyje i króluje, w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

lub

Módlmy się. Panie Jezu Chryste, prosimy Cię, niech teraz i w godzinę śmierci naszej przyczyni się za nami do Miłosierdzia Twego Najświętsza Maryja, Matka Twoja, której przeczystą duszę przeszył miecz boleści w czasie męki Twojej. Który żyjesz i królujesz z Ojcem i Duchem Świętym na wieki wieków. Amen.


Źródła:

  • adonai.pl - Litania do Matki Bożej Bolesnej
  • misericors.org- Litania do Matki Bożej Bolesnej
  • parafiajozefownadwisla.pl - Modlitwy, litania, koronka do Matki Boskiej Bolesnej
  • pasjonisci.pl - Modlitwy do Matki Bożej Bolesnej
  • radioniepokalanow.pl - Wiadomości | Modlitwy do Matki Bożej Bolesnej
  • serafitki.pl - Litania do Matki Bożej Bolesnej
  • sites.google.com - Litania do Matki Bożej Bolesnej
  • stacja7.pl - Litania do Matki Bożej Bolesnej
  • swwojciechwilkowyja.pl - Aktualności | Matka Boża Bolesna - 15 września