27 listopada - Z promieniami łaski Bożej

Litania do Matki Bożej z Cudownego Medalika

Wersja litanii do NMP od Cudownego Medalika wyróżnia się odpowiedziami na wezwania, które - zamiast tradycyjnego "módl się za nami" - zawiera rozbudowaną prośbę: "Niech Cudowny Medalik będzie naszą obroną, umocnieniem i ratunkiem".


Kyrie elejson,
Chryste elejson, Kyrie elejson.

Chryste, usłysz nas.
Chryste, wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami
Synu, Odkupicielu świata, Boże...
Duchu Święty, Boże...
Święta Trójco, jedyny Boże.

Święta Maryjo, módl się za nami

Maryjo, z rąk której spływają promienie łaski Bożej,

niech Cudowny Medalik będzie naszą obroną, umocnieniem i ratunkiem

Maryjo Niepokalana nasza Matko chroniąca nas od nieszczęść,

niech Cudowny Medalik będzie naszą obroną, umocnieniem i ratunkiem

Maryjo Uzdrowienie chorych,

niech Cudowny Medalik będzie naszą obroną, umocnieniem i ratunkiem

Maryjo wierna Służebnico Pańska,

niech Cudowny Medalik będzie naszą obroną, umocnieniem i ratunkiem

Maryjo prowadząca dusze do Jezusa,

niech Cudowny Medalik będzie naszą obroną, umocnieniem i ratunkiem

Maryjo zjednoczona z najświętszą wolą Jezusa,

niech Cudowny Medalik będzie naszą obroną, umocnieniem i ratunkiem

Maryjo wypraszająca nam łaski u Boga,

niech Cudowny Medalik będzie naszą obroną, umocnieniem i ratunkiem

Maryjo Królowo naszych serc,

niech Cudowny Medalik będzie naszą obroną, umocnieniem i ratunkiem

Maryjo Świątynio Ducha Świętego i Bożej miłości,

niech Cudowny Medalik będzie naszą obroną, umocnieniem i ratunkiem

Maryjo objawiająca św. Katarzynie Labouré Cudowny Medalik jako znak Twojej miłości i miłości Boga do nas,

niech Cudowny Medalik będzie naszą obroną, umocnieniem i ratunkiem

Maryjo wzorze czystości, pokory, modlitwy i bezgranicznej ufności Bogu,

niech Cudowny Medalik będzie naszą obroną, umocnieniem i ratunkiem

Maryjo mająca udział w chwale Jezusa,

niech Cudowny Medalik będzie naszą obroną, umocnieniem i ratunkiem

Maryjo wzorze posłuszeństwa,

niech Cudowny Medalik będzie naszą obroną, umocnieniem i ratunkiem

Maryjo pełna łaski,

niech Cudowny Medalik będzie naszą obroną, umocnieniem i ratunkiem

Maryjo zsyłająca pokój,

niech Cudowny Medalik będzie naszą obroną, umocnieniem i ratunkiem

Maryjo miażdżąca zło,

niech Cudowny Medalik będzie naszą obroną, umocnieniem i ratunkiem

Maryjo Niepokalana Oblubienico Ducha Świętego,

niech Cudowny Medalik będzie naszą obroną, umocnieniem i ratunkiem

Maryjo dająca siłę zmęczonym,

niech Cudowny Medalik będzie naszą obroną, umocnieniem i ratunkiem

Maryjo Pocieszycielko dla smutnych i płaczących,

niech Cudowny Medalik będzie naszą obroną, umocnieniem i ratunkiem

Maryjo ulgo dla cierpiących,

niech Cudowny Medalik będzie naszą obroną, umocnieniem i ratunkiem

Maryjo uwalniająca dusze z czyśćca,

niech Cudowny Medalik będzie naszą obroną, umocnieniem i ratunkiem

Maryjo broniąca nas przed zgubnymi skutkami wszelkiego grzechu,

niech Cudowny Medalik będzie naszą obroną, umocnieniem i ratunkiem

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

K. Módl się za nami Maryjo z Cudownego Medalika.
W. Aby Niepokalane Serce Twoje zatriumfowało nad złem przez Twój cudowny znak.

Módlmy się. Panie Boże, Ty posłałeś Maryję, Matkę swojego syna na ziemię, aby dać kolejny dowód Twojej miłości do nas ludzi. Spraw, by wszyscy, którzy z wiarą i pobożnością noszą ten Cudowny Medalik zasłużyli sobie na orędownictwo Maryi u Ciebie, byś zechciał wysłuchać nasze wołania i by wzrastało Twoje Królestwo na wieki wieków. Amen.


Oprac. MARYJNI.PL