12 września - Imienia Maryi (Matka Żywego Boga)

Litania do Świętego Imienia Maryi


Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison.

Synu Maryi, usłysz nas.
Synu Maryi, wysłuchaj nas.

Ojcze Niebieski, który w Maryi masz córkę Twoją, zmiłuj się nad nami.
Synu wiekuisty, który w Maryi masz Matkę Twoją...
Duchu Święty, który w Maryi masz Oblubienicę Twoją...
Pełna chwały Trójco, która w Maryi masz Służebnicę Twoją...

Maryjo, Matko Żywego Boga, módl się za nami.
Maryjo, Córko Światła wiecznego...
Maryjo, wzorze Światłości świata...
Maryjo, nasza Siostro...
Maryjo, różdżko Jessego...
Maryjo, z rodu królów...
Maryjo, najlepsze dzieło Boga...
Maryjo niepokalana i piękna cała...
Maryjo, Dziewicza Matko...
Maryjo, cierpiąca wespół z Jezusem...
Maryjo, przeszyta mieczem...
Maryjo, pozbawiona pociechy...
Maryjo, stojąca pod krzyżem...
Maryjo, oceanie goryczy...
Maryjo, radująca się wolą Bożą...
Maryjo, Pani nasza...
Maryjo, Królowo nasza...
Maryjo, jak słońce jasna...
Maryjo, jak księżyc piękna...
Maryjo, w koronie z gwiazd dwunastu...
Maryjo, zasiadająca po prawicy Jezusa...
Maryjo, słodyczy nasza...
Maryjo, nasza nadziejo...
Maryjo, chwało Jerozolimy...
Maryjo, radości Izraela...
Maryjo, chlubo naszego ludu...

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

K. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą.
W. Błogosławionaś Ty między niewiastami.

Módlmy się. Wszechmogący Boże, który widzisz, jak gorąco pragniemy, aby osłonił nas cień imienia Maryi, racz sprawić, błagamy Cię, abyśmy, ilekroć wezwiemy Jej Imienia w potrzebach naszych, mogli dostąpić łaski przebaczenia ze świętych niebiosów Twoich, przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.


Oprac. maryjni.pl - na podstawie B. Bednarza, youtu.be/Z2_mTlIiFkA