Serce Maryi, niepokalane

Litania do Niepokalanego Serca
Najśw. Maryi Panny

Wezwania litanijne ukazują Najśw. Maryję Pannę z perspektywy Jej Niepokalanego Serca, pomagają zrozumieć przeżycia Maryi i Jej rolę w misterium zbawienia.

Poniżej zaznaczono różnice występujące w Internecie w tej wersji litanii.


(do prywatnego odmawiania)

Kyrie elejson,
Chryste elejson, Kyrie elejson.

Chryste, usłysz nas.
Chryste, wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami
Synu, Odkupicielu świata, Boże...
Duchu Święty, Boże...
Święta Trójco, jedyny Boże.

Serce Maryi, niepokalane, módl się za nami
Serce Maryi, łaski pełne...
Serce Maryi, błogosławione między sercami...
Serce Maryi, najczystsze...
Serce Maryi, najpokorniejsze...
Serce Maryi, Kościele Boga wcielonego w Zwiastowaniu...
Serce Maryi, nowymi łaskami ozdobione w Nawiedzeniu...
Serce Maryi, przy Narodzeniu Pańskim wielkim weselem napełnione...
Serce Maryi, przy Ofiarowaniu mieczem boleści przeszyte...
Serce Maryi, utratą Jezusa wielce zasmucone...
Serce Maryi, przy znalezieniu Jezusa dziwnie rozweselone...
Serce Maryi, w dźwiganiu krzyża przez Jezusa niezmiernym ciężarem przygniecione...
Serce Maryi, z Jezusem na krzyżu rozpiętym do krzyża przybite...
Serce Maryi, z umierającym Jezusem w morzu boleści pod krzyżem pogrążone...
Serce Maryi, z umarłym Jezusem w żałości pogrzebane...
Serce Maryi, ze zmartwychwstałym Jezusem radością ożywione...
Serce Maryi, przy wniebowstąpieniu Pańskim niepojętym weselem napełnione...
Serce Maryi, przy Zesłaniu Ducha Świętego nową łask pełnością obdarowane...
Serce Maryi, uzdrowienie chorych...
Serce Maryi, pociecho strapionych...
Serce Maryi, ucieczko grzesznych...
Serce Maryi, nadziejo konających...

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

K. O Maryjo Niepokalana, Serce pełne słodyczy i pokor.
W. Spraw, by serca nasze stały się podobnymi do Serca Jezusa.

Módlmy się. Boże, któryś Najświętsze Serce Błogosławionej Maryi Panny duchownymi darami łaski najhojniej ubogacił, * a na podobieństwo Serca Syna Jej Jezusa Chrystusa miłością i miłosierdziem dla grzeszników i nieszczęśliwych napełnił, * daj to, prosimy za przyczyną Błogosławionej Maryi, * żeby wszyscy, którzy czczą Jej Serce czułe i litościwe, * wiernym cnót naśladowaniem Chrystusa Pana na sobie wyrazić mogli. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Modlitwa, dołączana do litanii

Najmilsze Serce Maryi, któreś pomiędzy sercami wszystkich stworzeń jest najczystsze i miłością ku Sercu Jezusowemu najbardziej gorejące, oraz względem nas grzeszników najmiłosierniejsze, uproś nam u Serca Pana Jezusa, Zbawiciela naszego, wszystkie łaski, o które Cię prosimy. O Matko miłosierdzia, jedno westchnienie Twoje, jedno uderzenie Serca Twego, gorejącego miłością ku Sercu Pana Jezusa, Boskiego Syna Twojego, może nas zupełnie pocieszyć. Uczyń nam tę łaskę, a to Boskie Serce Jezusowe dla synowskiej miłości, którą miało ku Tobie i zawsze mieć będzie, niezawodnie Cię wysłucha. Amen.


Oprac. MARYJNI.PL


Ta litanię znajdziesz także m.in. na stronach:

  • Litania do Niepokalanego Serca Maryi - adonai.pl
  • Litania do Niepokalanego Serca Maryi I - katolik.d500.pl
  • Modlitwy Maryjne - marianki4you.opw.pl
  • Litanie. Litanie do Matki Bożej - parafia-sulbiny.pl