Umiłowana Córka Boga Ojca

Litania o Niepokalanym Poczęciu
Najśw. Maryi Panny, Matki Bożej

Wezwania litanijne ukazują Najśw. Maryję Pannę w Jej tajemnicy Niepokalanego Poczęcia. Tłum. z j. ang. MARYJNI.PL.


(do prywatnego odmawiania)

Umiłowana Córka Boga Ojca

Kyrie elejson.
Chryste elejson, Kyrie elejson.

Chryste, usłysz nas!
Chryste, wysłuchaj nas!

Boże Ojcze, któryś przez Niepokalane Poczęcie przygotował godne mieszkanie dla swojego Syna, zmiłuj się nad nami!
Synu Boży, któryś uprzednio odkupił swoją Matkę dla przewidzianych Twoich zasług...
Duchu Święty, Boże, ożywiający Maryję w Jej Niepokalanym Poczęciu...
Święta Trójco, Jedyny Boże, któryś przed wiekami Maryję na Niepokalaną przeznaczył....

O Maryjo bez grzechu poczęta, umiłowana Córko Przedwiecznego Ojca, módl się za nami!
O Maryjo bez grzechu poczęta, najbardziej godna Matko Syna Bożego...
O Maryjo bez grzechu poczęta, najczystsza Dziewico i Oblubienico Ducha Świętego...
O Maryjo, przez Niepokalane Poczęcie wszelkimi nadnaturalnymi łaskami wzbogacona...
O Maryjo, jako jedyna wśród stworzeń od grzechu pierworodnego zachowana...
O Maryjo, przez Niepokalane Poczęcie pełnią niezwykłych łask obdarzona...
O Maryjo, przez przywilej Niepokalanego Poczęcia nad wszelkim stworzeniem królująca...
O Maryjo, która, od czasu swego przyjścia na świat, objawiasz się, jak wschodzące słońce...
O Maryjo, przez Niepokalane Poczęcie uchroniona przed potrójną pożądliwością...
O Maryjo, cała piękna i bez zmazy...
O Maryjo, świątynio Mądrości wcielonej...
O Maryjo, Matko dobrej rady...
O Maryjo, Matko dobrej nadziei...
O Maryjo, Matko dobrej pomocy...
O Maryjo, Matko łaski...
O Maryjo, Matko słodkiego pocieszenia...
O Maryjo, Matko pięknej miłości...
O Maryjo, jutrzenko najpiękniejszych dni...
O Maryjo, lilio czystości bielszej od śniegu...
O Maryjo, Nowa Ewo, depcząca głowę węża piekielnego...
O Maryjo, w swym Niepokalanym Poczęciu chwało Kościoła tryumfującego i pielgrzymującego...
O Maryjo, napełniająca serca swych dzieci radością...
O Maryjo, której imię jest pełne słodyczy i błogosławieństwa...
O Maryjo, wzorze życia wiarą, nadzieją i miłością...
O Maryjo, wieżo niezdobyta dla wrogów naszego zbawienia...
O Maryjo, Matko Jezusa i zawsze Dziewico, Niepokalana Matko...
O Maryjo, Dziewico i Matko, błogosławiona między niewiastami...
O Maryjo, Szafarko łask Chrystusowych...
O Maryjo, nadziejo i pocieszycielko cierpiących, chorych i umierających...
O Maryjo, najpotężniejsza i najskuteczniejsza obrończyni tych, którzy Cię wzywają...
O Maryjo, zaraz po Jezusie, cała radości i szczęście biednych dzieci Adama...
O Maryjo, promienna bramo chwały i rajskich rozkoszy...
O Maryjo, tęczo chwały i blasku świętych w niebie...
O Maryjo, której serce było wypełnione oceanem smutku u stóp krzyża...

O Maryjo bez grzechu poczęta,
pociągnij nas wonią swoich cnót i wprowadź nas do nieba.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie!
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie!
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami!

K. W poczęciu swoim, Panno Maryjo, niepokalaną byłaś.
W. Módl się za nami do Boga Ojca, któregoś Syna porodziła.

Módlmy się. Boże, Ty przez Niepokalane Poczęcie Najświętszej Maryi Panny godny Synowi Twojemu przybytek zgotował w Jej dziewiczym łonie, i od wszelkiej zmazy Ją zachowałeś dla chwały Tegoż Syna, prosimy Cię, udziel nam tej łaski, przez Jej wstawiennictwo, oczyść nas z wszelkiego grzechu, zachowaj przed wszelkimi nałogami, i pomóż nam naśladować Jej cnoty, abyśmy mogli osiągnąć szczęście przebywania z Tobą na wieki. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.


Oprac. MARYJNI.PL


Źródło: Litany of the Immaculate Conception of Mary, Mother of God - magnificat.ca