Pierwsza wśród odkupionych

Litania do Najśw. Maryi Panny Niepokalanej

Litania ukazuje Najśw. Maryję Pannę w Jej tajemnicy Niepokalanego Poczęcia.


(do prywatnego odmawiania)

 

Kyrie elejson.
Chryste elejson, Kyrie elejson.

Chryste, usłysz nas!
Chryste, wysłuchaj nas!

Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami!
Synu, Odkupicielu świata, Boże...
Duchu Święty, Boże...
Święta Trójco, jedyny Boże...

Święta Boża Rodzicielko, módl się za nami!
Pierwsza wśród odkupionych...
Zachowana od zmazy grzechu pierworodnego...
Obdarzona pełnią łaski...
Przemieniona Bożą miłością...
Cała piękna...
Córko Światłości...
Rodu ludzkiego ozdobo...
Jutrzenko nowego stworzenia...
Początku nowego życia...
Wybrana i przygotowana na godną Matkę Zbawiciela...
Przeczysta Świątynio Ducha Świętego...
Najświętszy Przybytku Najwyższego...
Naczynie czyste i święte...
Niepokalana Matko Chrystusa...
Piękna Owieczko, z której zrodził się Pasterz...
Piękne drzewo rodzące zbawienny Owoc...
Arko Duchem Świętym osłonięta...
Arko Zbawiciela...
Arko Boga żywego...
Gwiazdo zaranna, w mroku grzechu jaśniejąca...
Łaską szczególnej świętości obdarzona...
Gołąbko lśniąca pięknością...
Jaśniejąca pięknem Bożej łaski...
Przyodziana w szaty zbawienia...
Okryta płaszczem sprawiedliwości...
Wieżo przez zło niezdobyta...
Gołąbko z arki Noego...
Lilio śnieżnobiała...
Lilio wyrosła wśród cierni...
Zwiastunko zwycięskiego Zbawiciela...
Znaku nadziei dla grzesznej ludzkości...
Znaku łaski darmo danej...
Znaku Bożej miłości...
Promieniu Bożego piękna...
Arcydzieło Bożego miłosierdzia...
Radości naszego powołania...
Wzorze świętości...
Niepokalany Początku Kościoła...
Wizerunku Kościoła, niepokalanej Oblubienicy Chrystusa...
Patronko szerzących cześć Twojego Niepokalanego Poczęcia...

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie!
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie!
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami!

K. Niepokalane Poczęcie Maryi Dziewicy.
W. Niech nam będzie znakiem zbawienia i obroną w drodze do nieba.

Módlmy się. Boże, Ty przez Niepokalane Poczęcie Najświętszej Dziewicy przygotowałeś swojemu Synowi godne mieszkanie i na mocy zasług przewidzianej śmierci Chrystusa zachowałeś Ją od wszelkiej zmazy, daj nam za Jej przyczyną dojść do Ciebie bez grzechu. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.


Oprac. MARYJNI.PL


Źródło:

  • Litania do Maryi Niepokalanie Poczętej - niepokalana.maryja.pl