15 sierpnia - NMP Wniebowzięta (1)

Litania do Najśw. Maryi Panny Wniebowziętej

(do prywatnego odmawiania)


Kyrie elejson! Chryste elejson, Kyrie elejson!

Chryste, usłysz nas!
Chryste, wysłuchaj nas!

Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami!
Synu, Odkupicielu świata, Boże...
Duchu Święty, Boże...
Święta Trójco, jedyny Boże...

Święta Maryjo Wniebowzięta, módl się za nami.
Przy Twoim zgonie był Twój Boski Syn...
Przy Twoim zgonie byli święci Aniołowie...
Najczystszą duszę oddałaś w ręce Boga...
Twoje święte Ciało nie uległo zniszczeniu...
Z duszą i ciałem wzięta do nieba...

Od zbytniego przywiązania do stworzenia, wybaw nas swoim wstawiennictwem.
Od zbytniego smutku po stracie bliskich...
Od chorób...
Od boleści duszy i ciała...
Od śmierci w grzechu...
Przez błogosławione zaśnięcie Twoje...
Przez radosne wniebowzięcie Twoje...
Przez ukoronowanie Twoje...
Przez niewypowiedziane radości Twoje...

My grzeszni, prosimy Cię, wysłuchaj nas.
Abyś nas we wszystkich strapieniach wspomagać raczyła...
Abyś nas od podstępu złych duchów bronić raczyła...
Abyś nam dobrą śmierć wyprosić raczyła...
Abyś nam w godzinę śmierci przebaczenie uprosić raczyła...

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie!
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie!
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami!

Módlmy się. Boże, Ty wejrzałeś na pokorę Najświętszej Maryi Panny i wyniosłeś Ją do godności Matki Twojego Jedynego Syna, † a w dniu dzisiejszym uwieńczyłeś Ją najwyższą chwałą, * spraw, abyśmy zbawieni przez Jego prośby, mogli wejść do wiecznej chwały. Amen.


Oprac. MARYJNI.PL

Źródło: Ks. Tarsycjusz Sinka CM, Nowenny do Matki Bożej na uroczystości i święta, [Kraków 2006]