Lourdes (W Lourdes objawiona)

Litania do Najśw. Maryi Panny
w Lourdes objawionej

(do prywatnego odmawiania)


Kyrie elejson! Chryste elejson, Kyrie elejson!

Chryste, usłysz nas!
Chryste, wysłuchaj nas!

Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami!
Synu, Odkupicielu świata, Boże...
Duchu Święty, Boże...
Święta Trójco, jedyny Boże...

Wersja 1

Najświętsza Panno w Lourdes objawiona, módl się za nami!
Najświętsza Panno pokutę zalecająca...
Najświętsza Panno, uzdrawiające źródło wskazująca...
Najświętsza Panno, potwierdzająca swe Niepokalane Poczęcie...
Niepokalana Córo Boga Ojca...
Niepokalana Matko Syna Bożego...
Niepokalana Oblubienico Ducha Świętego...
Niepokalana Świątynio Trójcy Przenajświętszej...
Niepokalane odzwierciedlenie Mądrości Bożej...
Niepokalana Jutrzenko sprawiedliwości...
Niepokalana Arko Przymierza...
Niepokalana Dziewico krusząca głowę węża piekielnego...
Niepokalana Królowo nieba i ziemi...
Niepokalana skarbnico łask Boskich...
Niepokalana drogo do Jezusa wiodąca...
Niepokalana Dziewico wolna od grzechu pierworodnego...
Niepokalana bramo niebios...
Niepokalana Gwiazdo morza...
Niepokalana Matko Kościoła świętego...
Niepokalane źródło wszelkich doskonałości...
Niepokalana przyczyno naszej radości...
Niepokalany wzorze wiary...
Niepokalane źródło Bożej miłości...
Niepokalany znaku naszego zbawienia...
Niepokalane światło Aniołów...
Niepokalana nauczycielko Apostołów...
Niepokalana chwało Proroków...
Niepokalana potęgo Męczenników...
Niepokalana opiekunko Wyznawców...
Niepokalany wzorze dziewiczej czystości...
Niepokalana radości ufających Tobie...
Niepokalana obrono grzeszników...
Niepokalana pogromicielko wszelkiego zła...

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie!
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie!
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami!

K. O Maryjo bez grzechu poczęta.
W. Módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy.

Módlmy się. Matko Najświętsza, słynąca w Lourdes wielkimi łaskami, przez dobroć, której dajesz tyle dowodów w tym wybranym miejscu, błagamy Cię pokornie, uproś nam wszystkie cnoty, aby nas uświęciły oraz wyjednaj nam zupełne zdrowie duszy i ciała, i dopomóż, abyśmy go użyli na chwałę Boga, dla dobra bliźnich i zbawienia duszy. Amen.

Wersja 2

Święta Panno, w Lourdes objawiona, módl się za nami!
Święta Panno, czynić pokutę zalecająca...
Święta Panno, cudowne źródło wyprowadzająca...
Święta Panno, kościół na skałach budować nakazująca...
Święta Panno, Niepokalanym Poczęciem się ogłaszająca...
Niepokalana Córko Boga Ojca...
Niepokalana Matko Jezusa Chrystusa...
Niepokalana Oblubienico Ducha Świętego...
Niepokalana Świątynio Trójcy Przenajświętszej...
Niepokalany Wizerunku Słońca Sprawiedliwości...
Niepokalana Różdżko z pokolenia Dawidowego...
Niepokalana Drogo, do Jezusa prowadząca...
Niepokalana Panno, od grzechu pierworodnego zachowana...
Niepokalana Panno, głowę węża piekielnego krusząca...
Niepokalana Królowo nieba i ziemi...
Niepokalana Bramo Niebieskiego Jeruzalem...
Niepokalana Powiernico łask Bożych...
Niepokalana Gwiazdo morza...
Niepokalana Wieżo Kościoła pielgrzymującego...
Niepokalana Różo wśród cierni...
Niepokalane Drzewo Oliwne w Kościele Bożym...
Niepokalany Wzorze wszystkich doskonałości...
Niepokalana Przyczyno naszej wiary...
Niepokalane Źródło Boskiej Miłości...
Niepokalany i Pewny Znaku naszego zbawienia...
Niepokalane Światło Aniołów...
Niepokalana Chwało Proroków...
Niepokalana Nauczycielko Apostołów...
Potęgo Niepokalana Męczenników...
Niepokalana Opiekunko Wyznawców...
Niepokalana Radości w Tobie ufających...
Niepokalana Obrono grzeszników...

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie!
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie!
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami!

K. O Niepokalana Maryjo, któraś się w Lourdes objawiła.
W. Módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy.

Módlmy się. Boże, który przez Niepokalane Poczęcie Najświętszej Dziewicy przygotowałeś Synowi swojemu godne mieszkanie, pokornie Cię prosimy, abyśmy obchodząc święto Jej objawienia osiągnęli zdrowie duszy i ciała. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.


Oprac. MARYJNI.PL


Źródła:

  • Litania do Matki Bożej z Lourdes - apostol.pl
  • Litania do N.M.P. z Lourdes - dziekanowice.pl
  • Litania do Matki Bożej z Lourdes - niezbednik.niedziela.pl
  • Litania do Matki Bożej z Lourdes - parafia-sulbiny.pl
  • Litania do NMP z Lourdes - sanktuariumkochlowice.wiara.org.pl
  • Módlmy się... Do Matki Bożej z Lourdes, Lublin 2020.
  • Nabożeństwo do Matki Bożej z Lourdes.