Guadalupe (Wzór nowego życia)

Litania do Matki Bożej z Guadalupe

Franciszkańska parafia Saint Miriam we Flourtown (USA), zamieściła litanię, która wyraża pragnienie naśladowania Matki Bożej w Jej trosce o ubogich, zepchniętych na margines, o imigrantów i uchodźców, aby być światłem dla tych, którzy potrzebują wsparcia. Tłum. z j. ang. MARYJNI.PL.

(do prywatnego odmawiania)

Wzór nowego życia

Matko nienarodzonych, módl się za nami!
Wzorze nadziei i nowego życia...
Wzorze ewangelizacji...
Wzorze prostoty...
Wzorze sprawiedliwości dla ubogich...
Matko sierot...
Matko odrzuconych...
Matko bezimiennych...
Matko słabych...
Matko uciśnionych...
Matko migrantów...
Matko zepchniętych na margines...
Matko nędzarzy...
Matko cudzoziemców...
Matko imigrantów...
Matko bezdomnych...
Matko osądzonych...
Matko pozbawionych sensu życia...
Matko wykluczonych...
Matko pozbawionych nadziei...

Abyśmy nie byli opresyjni, prosimy Cię, Matko nasza!
Abyśmy nie byli cyniczni...
Abyśmy nie gardzili biednymi...
Abyśmy nie ulegli oportunizmowi...
Abyśmy nie byli głusi na głos proroków...
Abyśmy nie byli ślepi na niesprawiedliwość...
Abyśmy nie ulegli samozadowoleniu...
Abyśmy nie stali się niewdzięcznymi sługami...
Abyśmy nie byli aroganccy...
Abyśmy nie ulegli wyniosłości...

Wzorze miłości i współczucia, pozwól się naśladować!
Wzorze nadziei i nowego życia...
Wzorze ewangelizacji...
Wzorze prostoty...
Wzorze sprawiedliwości dla ubogich...
Wspomożycielko uciśnionych...
Przykładzie wrażliwości...
Przykładzie czułości...
Jednocząca różne kultury...
Pełna szacunku dla odmienności...
Matko pocieszenia...
Matko powołanych...
Matko opatrzności...

Módlmy się.Czarna Madonno, Matko Boża, Pani z Guadalupe, zobowiązujemy się iść za Twoim przykładem, być płodnymi i otwartymi na nowe życie. Pragniemy naśladować Twoją miłość do ubogich, Twoją troskę o godność każdego człowieka i Twoją czułość wobec odrzuconych. Nie lękamy się, ponieważ poznaliśmy, że Ty jesteś naszą Matką, Matką Bożą. Dozwól nam być użytecznymi narzędziami w Twoich rękach i z wiarą dostrzegać każdego dnia cuda, które za Twoim pośrednictwem czyni w naszym życiu Twój Syn, a nasz Pan, Jezus Chrystus. Który żyje i króluje na wieki wieków. Amen.


Oprac. MARYJNI.PL

Źródło: A Litany to The Guadalupe - mysaintmiriam.org