Guadalupe (Matka Boga prawdziwego)

Litania do Matki Bożej z Guadalupe

Modlitwa litanijna, ułożona na podstawie angielskiej wersji Litanii do Matki Bożej z Guadalupe.


(do prywatnego odmawiania)

Matka Boga prawdziwego

 

Kyrie elejson.
Chryste elejson, Kyrie elejson.

Chryste, usłysz nas!
Chryste, wysłuchaj nas!

Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami!
Synu, Odkupicielu świata, Boże...
Duchu Święty, Boże...
Święta Trójco, jedyny Boże...

Święta Maryjo z Guadalupe, módl się za nami!
Święta Maryjo, Matko Boga prawdziwego...
Święta Maryjo, Matko godna czci i szacunku...
Święta Maryjo, Matko Ameryki...
Święta Maryjo, Matko Miłosierdzia...
Święta Maryjo, Gwiazdo Ewangelizacji...
Święta Maryjo, Dziewico Najczystsza...
Święta Maryjo, Matko wiernie Tobie służących...
Święta Maryjo, Matko Twej pomocy wzywających...
Święta Maryjo, Matko do Ciebie się uciekających...
Święta Maryjo, Matko cierpiących...
Święta Maryjo, Matko Cię kochających i Tobie ufających...
Święta Maryjo, Matko cichych i pokornych...
Święta Maryjo, Matko strapionych, nieszczęśliwych i smutnych...
Święta Maryjo, Matko nam pomagająca...
Święta Maryjo, Matko nam współczująca...
Święta Maryjo, Matko nami się opiekująca...
Święta Maryjo, Źródło naszej radości...

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie!
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie!
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami!

K. Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko.
W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się. Wszechmogący, wieczny Boże, któryś swoje Miłosierdzie powierzył Matce Bożej z Guadalupe, za wstawiennictwem Matki Twojego Syna, Matki Miłości Miłosiernej, rozpal nasze serca, abyśmy byli wiernymi głosicielami i narzędziami Miłosierdzia Bożego dla świata. Przez Chrystusa, Pana naszego Amen.


Oprac. MARYJNI.PL


Źródła:

  • Litany to Our Lady of Guadalupe - sainttherse.com
  • Litany of Our Lady of Guadalupe - udayton.edu/imri/mary
  • Litany of Our Lady of Guadalupe Prayer for America - iamjesus.net
  • Litania do Matki Bożej z Guadalupe - dolinamodlitwy.pl
  • Litania do Matki Bożej z Guadalupe - facebook.com/PolaczeniModlitwa2018
  • Litania do Matki Bożej z Guadalupe - youtube.com/@bodziomic