Najśliczniejsza Różo wiosenna

Litania do NMP Różańcowej (do prywatnego odmawiana),
zmodyfikowana przez MARYJNI.PL (2022-10-09).

Kyrie elejson,
Chryste elejson, Kyrie elejson.

Chryste, usłysz nas.
Chryste, wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami
Synu, Odkupicielu świata, Boże...
Duchu Święty, Boże...
Święta Trójco, jedyny Boże.

Królowo Różańca świętego, módl się za nami
Maryjo, najśliczniejsza Różo wiosenna...
Maryjo, kwitnący Szczepie winny...
Maryjo, Różdżko Jessego, rodząca Chrystusa...
Maryjo, wzięta do nieba z duszą i ciałem...
Maryjo, ukoronowana na Królową nieba...
Maryjo, święta Dziewico Zwycięska...

Przed życiowymi błędami, uchroń nas, Matko Różańcowa
Przed samolubną miłością własną...
Przed nieposłuszeństwem Przykazaniom Bożym...
Przed uleganiem pokusom szatana, świata i ciała...
Przed niezgodą, konfliktem i wojną...
Przez Twoją pokorę...
Przez Twoją modlitwę...
Przez Twoją łagodność i cierpliwość...
Przez Twój Różaniec święty....

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami

K. Módl się za nami Królowo Różańca świętego.
W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się. Boże, Twój Syn przez swoje życie, śmierć i zmartwychwstanie wysłużył nam wieczne zbawienie, † spraw, abyśmy rozważając te tajemnice w Różańcu Najświętszej Maryi Panny, * według nich kształtowali swoje życie i osiągnęli to, co one obiecują. Przez Pana Chrystusa, Pana naszego. Amen.


Oprac. MARYJNI.PL


Źródła

  • Litania do Matki Bożej Różańcowej - marylka57.blogspot.com
  • Litania do Matki Bożej Różańcowej - modlitwao.pl
  • Litania do Matki Bożej Różańcowej - Youube/bodziomic