27 czerwca - NMP Nieustającej Pomocy (2)

Liturgiczne wspomnienie Matki Bożej Nieustającej Pomocy, 27 czerwca, jest związane z obrazem, którego kopię możemy znaleźć w wielu świątyniach na całym świecie. Obraz Matki Bożej Nieustającej Pomocy był czczony na Krecie w Lassithi. W Rzymie znalazł się on w XVI w. i znajduje się w kościele redemptorystów. Poniższa litania jest wzbogaconym wariantem litanii wchodzącej w skład Nowenny do Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Zaznaczono w niej różnice, występujące w różnych modlitewnikach czy internetowych publikacjach.


Litania do Matki Bożej Nieustającej Pomocy

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.

Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże...
Duchu Święty, Boże...
Święta Trójco, jedyny Boże...

Święta i Niepokalana Dziewico Maryjo, udziel nam Twojej nieustającej pomocy!
Matko Boża...
Matko Miłosierdzia...
* Matko Wszechmocy...
Tronie Łaski Bożej...
Pośredniczko naszego zbawienia...
Arko wiecznego pokoju...
Wsparcie w naszych nieszczęściach...
Podporo Kościoła...
Siło naszej wiary...
Potęgo niezwyciężona dla piekła...
Twierdzo uzbrojona dla naszej obrony...
Przewodniczko chrześcijan...
Miłośniczko serc czystych...
Kotwico naszej nadziei...
Ucieczko uciśnionych...
* Opatrzności ubogich...
* Umocnienie słabych...
* Uzdrowienie chorych...
Pocieszycielko utrapionych...
Obrończyni grzeszników...
Porcie rozbitków...
Nadziejo zrozpaczonych...
Opiekunko rodzin...
Strażniczko młodzieży...
Podporo wdów...
Matko sierot...
Zbawienie umierających...
Pani naszych losów...
Bramo do przybytków niebieskich...
Królowo nieba i ziemi...

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

K: O Maryjo, udziel nam Twej nieustającej pomocy!
W: I uczyń nas godnymi zbawiennych jej skutków.

Módlmy się: Niepokalana Dziewico, która swymi licznymi dobrodziejstwami wzbudziłaś naszą ufność w Twoją nieustającą pomoc, otaczaj nas swoją dobrocią. Wspieraj Kościół święty, zachowaj i pomnażaj wiarę wśród narodów katolickich, obudź ducha chrześcijańskiego w rodzinach, dodawaj siły pracującym, odwagi cierpiącym i otwórz bramy nieba umierającym. Bądź naszą ucieczką we wszystkich chwilach życia i uwolnij nas od grzechu. Przez Chrystusa, Pana naszego Amen.


Oprac. MARYJNI.PL


* Wezwania, występujące tylko w wersji litanii na: guadalupe.opoka.org.pl/prowadzmnie

Tę wersję litanii znajdziesz na:

  • Litania do Matki Boskiej Nieustającej Pomocy - adonai.pl
  • Litania do Matki Bożej Nieustającej Pomocy - aniolmilosierdzia.pl
  • Litania do Matki Boskiej Nieustającej Pomocy - apostol.pl
  • Litania do Matki Boskiej Nieustającej Pomocy - dolinamodlitwy.pl
  • Litania do Matki Boskiej Nieustającej Pomocy - modlitwa.net
  • Litania do Matki Boskiej Nieustającej Pomocy - modlitwao.pl
  • Litanie. Litanie do Matki Bożej - parafia-sulbiny.pl/litanie
  • Litania do Matki Boskiej Nieustającej Pomocy - piesni-religijne.pl/modlitwy
  • Litania do Matki Bożej Nieustającej Pomocy - stacja7.pl
  • Litania do Matki Bożej Nieustającej Pomocy - cześć i błagania kierowane do Maryi - the-burning-river.com