Do NMP Matki Nadziei z Pontmain

Litania do Matki Bożej Nadziei z Pontmain

Maryja w orędziu w Pontmain podkreśliła wartość modlitwy. Objawienie jest orędziem nadziei. Matka Boża zapewnia swój lud, że Bóg wysłuchał jego modlitw i że niebawem na nie odpowie. Litania zawiera wezwania, które ukazują moc wstawienniczą Matki Bożej oraz mają mocny wydźwięk egzorcyzmu.

Tłumaczenie z j. francuskiego: MARYJNI.PL


(do prywatnego odmawiania)

Najsłodsza Panno Maryjo, w swoim objawieniu w Pontmain przypomniałaś wartość modlitwy; wzmocniłaś w naszych sercach nadzieję i wniosłaś pokój. Przyjmij z życzliwością naszą modlitwę, zanoszoną do Ciebie, aby w naszych sercach, w naszych rodzinach, w naszej Ojczyźnie i we wszystkich narodach zapanował pokój, owoc sprawiedliwości, prawdy i miłości. Pomóż nam rozumieć innych i głęboko kochać ich miłością Boga. Amen.

Kyrie elejson,
Chryste elejson, Kyrie elejson.

Chryste, usłysz nas.
Chryste, wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami
Synu, Odkupicielu świata, Boże...
Duchu Święty, Boże...
Święta Trójco, jedyny Boże.

Święta Maryjo z Pontmain, módl się za nami
Święta Maryjo, Matko Nadziei...
Święta Maryjo, wzorze modlitwy...
Królowo Pokoju, módl się za nami.
Święta Maryjo z Pontmain, módl się za nami, za Kościół i za nasz kraj.

Litania do Matki Bożej Nadziei z Pontmain

Maryjo z Pontmain, módl się za nami
Maryjo z Pontmain, Zwycięska Królowo...
Maryjo z Pontmain, na której spoczęła Moc Najwyższego...
Maryjo z Pontmain, odważniejsza niż Estera i Judyta...
Maryjo z Pontmain, której Syn zmiażdżył głowę szatana...
Maryjo z Pontmain, skuteczna zaporo przed atakami szatana...
Maryjo z Pontmain, chroniąca nas przed zaciekłością smoka...
Maryjo z Pontmain, Ucieczko grzeszników...
Maryjo z Pontmain, Wyzwolenie i Uzdrowienie chorych...
Maryjo z Pontmain, Nadziejo w rozpaczy...
Maryjo z Pontmain, przy której Jan Chrzciciel rozradował się w łonie Elżbiety...
Maryjo z Pontmain, Błogosławiona, któraś uwierzyła...
Maryjo z Pontmain, opiekunko niewiast w stanie błogosławionym...
Maryjo z Pontmain, dająca szczęśliwie rozwiązanie niewiastom rodzącym...
Maryjo z Pontmain, Pocieszycielko matek po aborcji...

Od mocy i pokus szatana, Maryjo z Pontmain, wybaw nas
Od zwodniczych bożków i fałszywych doktryn, Maryjo z Pontmain...
Od zniewoleń demonicznych, Maryjo z Pontmain...
Od zgubnych iluzji ducha ciemności,...
Od podstępnych czarodziejów i mistrzów okultyzmu...
Od diabelskich paktów, czyniących niewolnikami szatana...
Od bałwochwalstwa, spirytyzmu i satanizmu...
Od pogańskich kultów, czarów i tajnych stowarzyszeń...
Od pułapek wróżb i fałszywych przepowiedni...
Od fałszywych wizji i zwodniczych snów...
Od wszelkich przekleństw...
Od czarów, zaklęć i klątw...
Od ducha myśli samobójczych i morderstw...
Od zaklęć sprowadzających choroby...
Od niszczycielskich plag...
Od głodu, przemocy i wojny...
Od wypadków śmiertelnych...
Od chorób zakaźnych...
Od źródeł wywołujących bezpłodność...
Od zagrożeń życia dzieci w łonie matki...
Od trudnych porodów i traum naszego dzieciństwa...
Od perwersji, których ofiarami są dzieci...
Od niepokojów duszy i chorób ciała...
Od złego dziedzictwa genetycznego...
Od tajemniczych zaginięć bliskich...
Od zaburzeń emocjonalnych i psychicznych...
Od rujnujących życie bezbożności, niewiary i cywilizacji śmierci...
Od pokus przeciw wierze...
Od niegodnego i świętokradczego przyjmowania Komunii świętej...
Od desperacji i zniechęceń...
Od ducha strachu, który zabija wiarę w Boga...
Od letniości w służbie Bożej...
Od ducha dumy i wyniosłości...
Od zatwardziałości w grzechu...
Od grzechu przeciwko Duchowi Świętemu...
Od braku przebaczenia naszym wrogom...
Od nienawiści i myśli nieczystych...
Od zasadzek diabła w godzinie śmierci...
Od cierpień czyśćcowych...
Od wiecznego potępienia...

Chryste, zwyciężający śmierć, wysłuchaj nas
Chryste, zwyciężający szatana...
Duchu Święty Wyzwolicielu...
Duchu Święty Pocieszycielu.
Wszechmogący Boże Ojcze, wybaw nas od wszelkiego zła.

K. Módl się za nami, Maryjo z Pontmain.
W. Abyśmy byli wolni od wszelkich naszych ucisków.

Módlmy się.
Wysławiamy Cię, nasz Boże, za Twoją Miłość, Twoje Miłosierdzie, Twoją moc, za zwycięstwo Krwi Baranka, naszego Pana Jezusa Chrystusa.
Wysławiamy Cię za naszą Matkę, Dziewicę Maryję.
Wszystkim, którzy szukają schronienia pod Jej matczyną opieką, wyzwól od nieszczęść, które ich gnębią; uwolnij ich od mocy ciemności, aby żyli w wolności dzieci Bożych, w triumfalnym orszaku Zmartwychwstałego Pana, Jezusa Chrystusa, który żyje i króluje na wieki wieków. Amen.


Oprac. MARYJNI.PL


Źródła

  • Litanies de Notre Dame d'Espérance de Pontmain - le-coeur-immacule-de-marie.webnode.fr