Matko zasmuconych

Litania do Matki Bożej Bolesnej, która jest odmawiana m.in. w Świętej Wodzie. Poniżej zaznaczono pewne różnice występujące w niektórych wersjach litanii. Gwiazdką [*] oznaczono wezwanie, występujące w wersji odmawianej w Świętej Wodzie.

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.

Chryste, usłysz nas.
Chryste, wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami
Synu, Odkupicielu świata, Boże...
Duchu Święty, Boże...
Święta Trójco, jedyny Boże.

Matko zasmuconych, módl się za nami!
Matko, której duszę przeszył miecz...
Matko, która uciekłaś z Jezusem do Egiptu...
Matko, która w smutku szukałaś Go przez trzy dni...
Matko, która widziałaś Go wychłostanego i ukoronowanego cierniami...
Matko, która stałaś przy Nim, gdy wisiał na Krzyżu...
Matko, która wzięłaś Go w ramiona, gdy umarł...
Matko, która patrzyłaś na składanie Go w grobie...

O Maryjo, Królowo Męczenników, ocal nas swymi modlitwami
O Maryjo, pociecho strapionych...
O Maryjo, obrono słabych...
O Maryjo, siło lękliwych...
O Maryjo, światłości zrozpaczonych...
O Maryjo, opiekunko chorych...
O Maryjo, ucieczko grzeszników...
Przez gorzką Mękę Twego Syna...
Przez ból przeszywający Twoje serce...
Przez ciężkie brzemię Twej udręki...
Przez Twój smutek i opuszczenie...
Przez Twoją żałość matczyną...
Przez Twoje doskonałe poddanie się [woli Bożej]...
Przez Twoje pełne zasług modlitwy...
Od nadmiernego smutku...
Od tchórzostwa...
Od niecierpliwości...
Od niepokoju i niezadowolenia...
Od posępności i chmurnego usposobienia...
Od rozpaczy i niewiary...
Od ostatecznego braku skruchy...

My grzeszni... błagamy Cię, wysłuchaj nas
Uchroń nas od nagłej śmierci...
Naucz nas, jak mamy umrzeć...
Wspieraj nas w naszym konaniu...
Strzeż nas od nieprzyjaciół...
Wiedź nas do szczęśliwego kresu...
Wyjednaj nam dar wytrwania...
Wspieraj nas przed trybunałem sądu...
Matko Boga...
Matko najboleśniejsza... [*]
Matko najbardziej opuszczona...

K. Wspieraj nas Najświętsza Maryjo Panno.
W. W każdej porze i w każdym miejscu.

Módlmy się. Panie Jezu Chryste, Boże i Człowieku, spraw, błagamy Cię, aby Twoja umiłowana Matka Maryja, której duszę miecz przeszył w godzinie Twojej męki, mogła nas bronić i teraz, i w godzinę naszej śmierci, przez Twoje zasługi, Zbawco świata, który z Ojcem i Duchem Świętym żyjesz i królujesz, Bóg na wieki wieków. Amen.

Oprac. MARYJNI.PL


Źródła

  • sanktuarium-swieta-woda.pl - Kult
  • piotripawel.czest.pl - Litania do Matki Bożej Bolesnej