Matko Jezusa Ukrzyżowanego

Litania do Matki Bożej Bolesnej
Matko Jezusa Ukrzyżowanego

(do prywatnego odmawiania)

Wezwania litanijne ukazują Najśw. Maryję Pannę jako bolesną i współcierpiącą ze swym Synem Matkę.


Kyrie elejson! Chryste elejson, Kyrie elejson!

Chryste, usłysz nas!
Chryste, wysłuchaj nas!

Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami!
Synu, Odkupicielu świata, Boże...
Duchu Święty, Boże...
Święta Trójco, jedyny Boże...

Święta Maryjo, módl się za nami!
Matko Bolesna...
Matko Jezusa Ukrzyżowanego...
Matko, z Synem wespół zraniona...
Matko, sercem do krzyża przybita...
Matko, mieczem boleści przeszyta...
Matko, przy męce Syna Twego rzewnie płacząca...
Matko trwogą zdjęta...
Matko, zelżywości Chrystusa w sercu nosząca...
Matko, przy złożeniu Syna Twego do grobu we łzach tonąca...
Matko, ze wszystkich matek najboleściwsza...
Matko, w żalu nieutulona...
Matko, pociechy żadnej nie mająca...
Doskonały przykładzie cierpienia...
Nadziejo opuszczonych...
Umocnienie słabych...
Pociecho nieszczęśliwych...
Porcie tonących...
Skarbie wiernych...
Ucieczko umierających...
Korono męczenników...
Źródło miłości...
Matko, pośredniczko nasza...
Matko, w świętym Janie wszystkim nam za Matkę ogłoszona...

Przez pierwszą boleść, gdy Ci Symeon prorokował o męce Syna Twego, przyczyń się za nami!
Przez drugą boleść, gdyś z Synaczkiem do Egiptu przed okrucieństwem Heroda uchodziła...
Przez trzecią boleść, gdy Syna swego zaginionego troskliwie szukałaś...
Przez czwartą boleść, gdyś spotkała Syna krzyż dźwigającego...
Przez piątą boleść, gdyś widziała Syna ukrzyżowanego...
Przez szóstą boleść, gdy zdjęto z krzyża Ciało Syna Twego...
Przez siódmą boleść, gdyś przy grobie z Synem Twoim rozstać się musiała...

My, grzeszni, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas!

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie!
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie!
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami!

K. Módl się za nami, Matko Bolesna.
W. Abyśmy umieli współcierpieć z Twym Synem.

Módlmy się. Boże, przy którego męce, według Symeonowego proroctwa, najsłodszą duszę Najchwalebniejszej Maryi Panny, Matki Twojej, miecz boleści przeniknął, racz miłościwie dać, prosimy Cię, Panie, abyśmy, którzy ze czcią boleści Jej wspominamy, za przemożną Jej przyczyną z najdroższej męki Twojej szczęśliwy pożytek otrzymali. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.


Oprac. MARYJNI.PL

Źródło: Ks. Tadeusz Masłowski CRL, Modlitwy i pieśni do Matki Bożej, Kraków 2005.