O Maryjo, która...

Litania do Siedmiu Boleści
Najświętszej Maryi Panny

Kyrie elejson,
Chryste elejson, Kyrie elejson.

Chryste, usłysz nas.
Chryste, wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami
Synu, Odkupicielu świata, Boże...
Duchu Święty, Boże...
Święta Trójco, jedyny Boże.

O Maryjo, która dowiedziałaś się o pojmaniu Jezusa, módl się za nami!
O Maryjo, która widziałaś, że obchodzono się z Synem Twoim jak ze złoczyńcą...
O Maryjo, która dowiedziałaś się o policzku zadanym Twemu Synowi...
O Maryjo, która widziałaś Twego Syna ubiczowanego i cierniem ukoronowanego...
O Maryjo, która usłyszałaś niesprawiedliwy wyrok wydany na Twego Syna...
O Maryjo, która spotkałaś Twego Syna ciężki krzyż dźwigającego...
O Maryjo, która słyszałaś ostatnie słowa umierającego Syna na krzyżu...
O Maryjo, na której macierzyńskim łonie zostało złożone ciało zmarłego Twego Syna...
O Maryjo, która wróciłaś po pogrzebie Twego Syna do swego mieszkania...

Przez mękę i śmierć Twego Boskiego Syna, wybaw nas wstawieniem się Twoim!
Przez boleści Twego macierzyńskiego serca...
Przez cierpliwość, z którą znosiłaś urągania i bluźnierstwa...
Przez Twoje wytrwanie u stóp Jezusowego krzyża...
Przez Twoje poddanie się zrządzeniom Opatrzności...
Od smutku...
Od lękliwości ducha i rozpaczy...
Od nieufności i wątpienia o Bożym Miłosierdziu...
Od haniebnego opuszczenia wzgardzonych lub w nieszczęściu zostających krewnych i przyjaciół...
Od bojaźni ludzi...

My, grzeszni, prosimy Cię, wysłuchaj nas!
Abyś nas w wierze, w nadziei i w miłości wstawieniem się Twoim utrzymać i wzmocnić raczyła...
Abyś nam łaskę litości wyjednać raczyła...
Abyś nam u Syna Twego doskonały żal za grzechy uprosić raczyła...
Abyś nam przy śmierci z Jezusem, Synem Twoim na pomoc przybyć raczyła...

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

K. Módl się za nami, święta Boża Rodzicielko.
W. .Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się. Boże, Ty sprawiłeś, że obok Twojego Syna wywyższonego na krzyżu stała współcierpiąca Matka, * daj, aby Twój Kościół uczestniczył razem z Maryją w męce Chrystusa * i zasłużył na udział w Jego zmartwychwstaniu. Który żyje i króluje na wieki wieków. Amen.


Oprac. MARYJNI.PL


Źródła

  • Litania do Siedmiu Boleści Najświętszej Maryi Panny - amdk.stermedia.eu
  • Litania do Matki Bożej Bolesnej, "Powołanie", wrzesień-październik 2016, 5.124, s. 18