Lipsk (Matka Boża Bazylianka)

Litania do Matki Bożej Bazylianki


Kyrie elejson! Chryste elejson, Kyrie elejson!

Chryste, usłysz nas!
Chryste, wysłuchaj nas!

Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami!
Synu, Odkupicielu świata, Boże...
Duchu Święty, Boże...
Święta Trójco, jedyny Boże...

Matko Boża Bazylianko, módl się za nami!
Matko Boga i Człowieka...
Matko ucząca miłości...
Matko ucząca wyrozumiałości...
Matko ucząca cierpliwości...
Źródło życia i świętości...
Źródło wszelkiej pociechy...
Matko nasza najlepsza...
Pośredniczko nasza u Boga...
Szafarko łask wszelkich...
Poręko naszego zbawienia...
Kotwico naszej nadziei...
Umocnienie słabych...
Ucieczko uciśnionych...
Żywicielko głodnych...
Opatrzności ubogich...
Ucieczko grzesznych...
Cudowna Lekarko w chorobach...
Nadziejo zrozpaczonych...
Cudowna Drogo wychodzących z nałogów...
Strażniczko ognisk rodzinnych...
Czuła Matko sierot i opuszczonych...
Matko biednych i potrzebujących pomocy...
Pani naszych losów...
Wybawicielko kuszonych...
Podtrzymująca upadających...
Matko Bolesną nazwana...
Matko Miłości Pięknej...
Matko wnosząca zgodę i pokój w nasze serca...
Opiekunko młodych...
Mistrzyni modlitwy...
Patronko powołań...
Przewodniczko pewna do nieba...
Obrono nasza na sądzie...
Wybawicielko z czyśćca...
Bramo niebieska...
Wspomożenie wiernych...
Królowo Aniołów...
Królowo Wniebowzięta...
Królowo Różańca Świętego...
Królowo Polski...
Królowo świata...

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie!
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie!
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami!

K. Módl się za nami, Matko Boża Bazylianko.
W. Abyśmy stali się godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się. Prosimy Cię, Panie Boże, dozwól nam wiernym sługom Twoim, cieszyć się trwałym zdrowiem duszy i ciała, a za przyczyną Matki Bożej Bazylianki, uwolnij nas od doczesnych utrapień i obdarz wieczną radością. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.


Oprac. MARYJNI.PL

Źródło: Modlitwy do Matki Bożej Bazylianki - parafia.lipsk.pl