Do Maryi Matki Nadziei, Gwiazdy ewangelizacji

Litania do NMP Matki Nadziei

Od 27 stycznia do 13 lutego 1979 r. w meksykańskim mieście Puebla odbyła się III Generalna Konferencja Episkopatu Ameryki Łacińskiej (CELAM). W tym spotkaniu uczestniczył papież Jan Paweł II, w ramach swojej pierwszej podróży apostolskiej. Konferencja podjęła kierunki pracy duszpasterskiej, podane dziesięć lat wcześniej w 1968 r. w Medellín (Kolumbia): potępienie niesprawiedliwości; podjęcie preferencyjnej opcji na rzecz ubogich, przyjmując "Eklezjalne Wspólnoty Podstawowe" jako nowy model działania duszpasterskiego; podkreślenie zadania i roli świeckich w życiu Kościoła. Była to także próba spojrzenia w przyszłość, której wyrazem był opublikowany dokument Ewangelizacja w teraźniejszości i w przyszłości Ameryki Łacińskiej, zawierający wnioski z wspólnie wypracowanego programu.

W Dokumencie zauważono również, że Kościół musi zwracać się do Maryi, aby Ewangelia stała się "bardziej ciałem i sercem Ameryki Łacińskiej" (Dokument z Puebla, 303). W Dokumencie zawarto kilka odniesień do Maryi Dziewicy. Litania do NMP Matki Nadziei jest inspirowana tekstami maryjnymi z Dokumentu. Po raz pierwszy odmówiono ją podczas Kongresu Kościoła włoskiego w Loreto w kwietniu 1985 r., w którym św. Jan Paweł II brał udział jako Prymas Włoch. Później odmówiono ją w obecności Papieża w Bazylice św. Piotra 3 października 1987 r. podczas czuwania modlitewnego VII Synodu Biskupów nt. Powołanie i posłannictwo świeckich w Kościele i świecie.

Struktura litanii zawiera: trzy wezwania wprowadzające, siedem "sekcji tematycznych", antyfony (refrenu) "Matko Nadziei, oświetlaj naszą drogę" oraz końcowe trzy wezwania. Siedem sekcji tematycznych ukazuje etapy historii zbawienia i posłannictwa Maryi w życiu Kościoła. Kontemplujemy: 1. Maryję Dziewicę, szczyt Izraela, jutrzenkę nowego świata, Matkę Boga i Matkę żyjących; 2. Dziewicę i Służebnicę Pańska; 3. Pośredniczkę pomiędzy Chrystusem a Kościołem; 4. Pannę wierną, wywyższoną ponad wszystkie niewiasty; 5. Maryję Misjonarkę szerzącą wiarę i Jej obecność w życiu Kościoła; 6. tradycyjny obraz Maryi Panny, "Pocieszycielki strapionych" (odrzuconych, wygnańców, prześladowanych...); 7. Maryję, będącą głosem Kościoła i znakiem Trójcy Świętej.

Litania do Matki Bożej Nadziei może być odmawiana: w Adwencie - liturgicznym okresie oczekiwania i nadziei; w ostatnich dniach Roku Liturgicznego, mających wydźwięk mocno eschatologiczny; 12 października - w rocznicę odkrycia Ameryki; 12 grudnia - w uroczystość Matki Bożej z Guadalupe, Patronki Ameryk; w inne rocznice i święta Kościołów obu Ameryk.

Poniżej podajemy próbę polskiego tłumaczenia, w oparciu o teksty w j. francuskim, angielskim i włoskim, jak również oryginał w j. francuskim

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.

Chryste, usłysz nas.
Chryste, wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami
Synu, Odkupicielu świata, Boże...
Duchu Święty, Boże...
Święta Trójco, jedyny Boże.

Święta Maryjo, Matko Nadziei, módl się za nami
Drogowskazie błądzących...
Niosąca Światło świata...
Nadziejo Izraela...
Prorokini naszych czasów...
Jutrzenko nowego świata...
Matko Boga...
Matko Zbawiciela świata...
Matko odkupionych...
Matko wszystkich narodów...

Maryjo, Matko Nadziei, oświecaj naszą drogę

Dziewico milcząca, módl się za nami
Dziewico słuchająca...
Dziewico wysławiająca Pana...
Służebnico Pańska...
Służebnico Słowa...
Służebnico Odkupienia...
Służebnico Królestwa Bożego...

Maryjo, Matko Nadziei, oświecaj naszą drogę

Najpilniejsza Uczennico Chrystusa, módl się za nami
Najdoskonalszy Świadku Ewangelii...
Najbliższa Siostro wszystkich ludzi...
Najświętszy Początku Kościoła...
Matko Kościoła...
Najdoskonalszy Wzorze Kościoła...
Najświętsza Ikono Kościoła...

Maryjo, Matko Nadziei, oświecaj naszą drogę

Maryjo, błogosławiona między niewiastami, módl się za nami
Maryjo, przywracająca godność kobiety...
Maryjo, ukazująca wielkość kobiety...
Panno wierna w oczekiwaniu...
Panno wierna w powołaniu...
Panno wierna w naśladowaniu Chrystusa...
Panno wierna pod Krzyżem...

Maryjo, Matko Nadziei, oświecaj naszą drogę

Najsłodszy Pierwszy Owocu Paschy, módl się za nami
Najpiękniejszy Klejnocie Pięćdziesiątnicy...
Gwiazdo ewangelizacji...
Obecności jaśniejąca...
Obecności modląca się...
Obecności przyjmująca...
Obecności działająca...

Maryjo, Matko Nadziei, oświecaj naszą drogę

Nadziejo ubogich, módl się za nami
Wzmacniająca wiarę pokornych...
Podporo wykluczonych...
Ostojo uciśnionych...
Obrończyni niewinnych...
Niosąca męstwo prześladowanym...
Niosąca pociechę wygnańcom...

Maryjo, Matko Nadziei, oświecaj naszą drogę

Głosie wolności, módl się za nami
Gosie jedności...
Głosie pokoju...
Znaku macierzyńskiego oblicza Boga...
Znaku bliskości Ojca...
Znaku miłosiernego Syna...
Znaku płodności Ducha Świętego...

Maryjo, Matko Nadziei, oświecaj naszą drogę

Matko Boża z Guadalupe, módl się za nami
Matko Ameryki Łacińskiej...
Królowo Kontynentu Amerykańskiego...

Chryste, Panie historii, zmiłuj się nad nami
Chryste, Zbawicielu człowieka...
Chryste, nadziejo całego stworzenia...

Módlmy się. Wszechmogący Boże, Ty uczyniłeś Najświętszą Maryję Pannę jaśniejącym znakiem na drodze Kościoła, † za Jej wstawiennictwem podtrzymuj naszą wiarę i ożywiaj nadzieję, * abyśmy prowadzeni miłością mogli bez lęku kroczyć drogą Ewangelii. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Seigneur, prends pitié, Ô Christ, prends pitié, Seigneur, prends pitié

Christ, écoute-nous
Christ, exauce-nous

Père du ciel, Seigneur Dieu, prends pitié de nous
Fils, Rédempteur du monde, Seigneur Dieu...
Esprit Saint, Consolateur, Seigneur Dieu...
Sainte Trinité, un seul Dieu...

Sainte Marie de l’espérance, prie pour nous
Sainte Marie de la route....
Sainte Marie de la lumière...
Plénitude d’Israël...
Prophétie des temps nouveaux...
Aurore du monde nouveau...
Mère de Dieu...
Mère du Messie libérateur...
Mère des rachetés...
Mère de toutes les nations...

Sainte Marie de l’espérance, éclaire notre route

Vierge du silence, prie pour nous
Vierge de l’écoute...
Vierge du chant...
Servante du Seigneur...
Servante de la Parole...
Servante de la Rédemption...
Servante du Royaume...

Sainte Marie de l’espérance, éclaire notre route

Disciple du Christ, prie pour nous
Témoin de l’Évangile...
Sœurs des êtres humains...
Commencement de l’Église...
Mère de l’Église...
Modèle de l’Église...
Image de l’Église...

Sainte Marie de l’espérance, éclaire notre route

Marie, bénie entre les femmes, prie pour nous
Marie, dignité de la femme...
Marie, grandeur de la femme...
Femme fidèle dans l’attente...
Femme fidèle dans l’engagement...
Femme fidèle à la suite du Christ...
Femme fidèle au pied de la Croix...

Sainte Marie de l’espérance, éclaire notre route

Prémices de la Pâque, prie pour nous
Splendeur de la Pentecôte...
Étoile de l’évangélisation...
Présence lumineuse...
Présence priante...
Présence accueillante...
Présence active...

Sainte Marie de l’espérance, éclaire notre route

Espérance des pauvres, prie pour nous
Confiance des humbles...
Soutien des marginaux...
Appui des opprimés...
Défense des innocents...
Courage des persécutés...
Réconfort des exilés...

Sainte Marie de l’espérance, éclaire notre route

Voix de liberté, prie pour nous
Voix de communion...
Voix de paix...
Signe du visage maternel de Dieu...
Signe de la proximité du Père...
Signe de la miséricorde du Fils...
Signe de la fécondité de l’Esprit...

Sainte Marie de l’espérance, éclaire notre route

Notre Dame de Guadeloupe, prie pour nous
Mère de l’Amérique latine...
Reine des Amériques...

Ô Christ, Seigneur de l’histoire, prends pitié de nous
Ô Christ, Sauveur de l’humanité, prends pitié de nous
Ô Christ, espérance de la création, prends pitié de nous

Prions. Père saint, tu as fait de la Vierge Marie un signe lumineux dans le cheminement de l’Église; par son intercession, soutiens notre foi et ravive notre espérance, afin que, menés par l’amour, nous marchions intrépides sur le chemin de l’Évangile. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen.

 

Oprac. MARYJNI.PL


Źródła

  • Sept litanies Mariales - servidimaria.net
  • Litania do Matki Bożej Nadziei - matkabozanadzieiwpolsce.blogspot.com