Katarzyna ze Sieny, św. (O Maryjo, Świątynio Trójcy)

Maryja Świątynia Trójcy Świętej

O Maryjo, Świątynio Trójcy...
Maryjo, Nosicielko Ognia...
Maryjo, Ziemio urodzajna...

Ty jesteś tą młodą rośliną, która dała nam wonny kwiat Słowa jednorodzonego, Syna Boga,
w Tobie bowiem zostało zasiane to Słowo.

Maryjo, Wozie Ognisty,
Ty niosłaś ogień ukryty i przysłonięty popiołem Twego człowieczeństwa...

O Maryjo, widzę, że Słowo, które dałaś, jest w Tobie,
nie będąc odłączone od Ojca...

W tym wszystkim ukazuje się godność człowieka,
dla którego Bóg uczynił tak wiele i tak wielkie rzeczy...

Dziś także, o Maryjo, w Tobie objawia się moc i wolność człowieka,
bowiem gdy Anioł posłany był do Ciebie, aby Ci zwiastować tajemnicę daru Bożego,
Syn Boży nie zszedł do łona Twego, zanim nie zgodziłaś się w Twej woli.

On czekał u drzwi Twojej woli, aż Mu otworzysz,
gdyż pragnął wejść do Ciebie
i byłby nigdy nie wszedł,
gdybyś Mu nie była otwarła...

Pukała do drzwi Twoich, o Maryjo, Boskość odwieczna,
lecz gdybyś nie otwarła, Bóg nie wcieliłby się w Tobie...

Do Ciebie się uciekam, Maryjo,
Tobie oddaję moje błaganie
za słodką oblubienicą Chrystusa
oraz za Jego Wikariusza na ziemi,
ażeby do prowadzenia Kościoła świętego
otrzymał światło rozwagi i roztropności.

Amen.

św. Katarzyna ze Sieny