Katarzyna Labouré, św. (Uczy, jak się modli)

Gdy idę do Kaplicy, staję przed Dobrym Bogiem i mówię:

Oto jestem, Panie! Daj mi, czego pragniesz...”

Jeśli coś daje, cieszę się i dziękuję.
Jeśli nic nie daje, także dziękuję,
ponieważ nie zasługuję na więcej.

A potem mówię Mu o wszystkim, co noszę w sercu; o moich smutkach i radościach
i staram się słuchać.

Jeśli będziecie słuchać, On zacznie mówić.

Trzeba do Niego mówić i słuchać.

On mówi wtedy,
gdy trwa się przed Nim szczerze i z prostotą.

Siostra Katarzyna Labouré


Źródło: Zatrzymaj się i pomódl. Modlitwa Świętej Katarzyny Labouré - chapellenotredamedelamedaillemiraculeuse.com