Jan Paweł II, św. (Maryjo Matko Jezusa Chrystusa i Matko kapłanów)

Maryjo, Matko Chrystusa i Matko kapłanów

Modlitwa Jana Pawła II za kapłanów.


Maryjo, Matko Jezusa Chrystusa i Matko kapłanów,
przyjmij ten tytuł, którym Cię obdarzamy,
by oddać cześć Twemu macierzyństwu
i wraz z Tobą kontemplować Kapłaństwo
Twego Syna i Twoich synów,
Święta Boża Rodzicielko.

Matko Chrystusa, Kapłanowi -
Mesjaszowi dałaś ludzkie ciało,
by zostało namaszczone Duchem Świętym
dla zbawienia ubogich i skruszonych w sercu -
zachowaj kapłanów w Twoim Sercu i w Kościele,
Matko Zbawiciela.

Matko wiary,
Ty przyniosłaś do świątyni Syna Człowieczego,
wypełnienie obietnic danych Ojcom -
oddawaj Ojcu, dla Jego chwały, kapłanów Twego Syna,
Arko Przymierza.

Matko Kościoła,
razem z uczniami w Wieczerniku
modliłaś się do Ducha Świętego
za Nowy Lud i jego Pasterzy -
uproś dla stanu kapłańskiego pełnię darów,
Królowo Apostołów.

Matko Jezusa Chrystusa,
byłaś z Nim u początków Jego życia i Jego misji,
szukałaś Go wśród tłumów, gdy nauczał,
stałaś przy Nim, gdy został wywyższony ponad ziemię,
wyniszczony przez jedyną i wieczną ofiarę,
a towarzyszył Ci Jan jako Twój syn -
przygarniaj powołanych,
osłaniaj od początku ich wzrastanie,
wspomagaj w życiu i w posłudze Twoich synów,
Matko Kapłanów.

Amen.


Jan Paweł II, Adhortacja apostolska Pastores dabo vobis, 82.