Jan Paweł II, św. (Modlitwa w Rue du Bac)

"O Maryjo bez grzechu poczęta,
módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy".

Taką modlitwę podałaś, Maryjo, świętej Katarzynie Labouré, w tym właśnie miejscu.

Oto mija sto pięćdziesiąt lat, a wyryta na tym Medaliku inwokacja
jest wciąż wypowiadana przez tylu wiernych na całym świecie!

Błogosławiona jesteś miedzy niewiastami!
Błogosławionaś, która uwierzyła!

Wszechmogący uczynił dla Ciebie wielkie rzeczy.

Cud Twego Boskiego Macierzyństwa
i ze względu na nie, cud Twego Niepokalanego Poczęcia.
Cud Twego Fiat!

Tak ściśle byłaś złączona z dziełem naszego Odkupienia,
złączona z Krzyżem naszego Zbawiciela;
Twoje Serce zostało przebite obok Jego Serca.

A teraz w chwale Twego Syna
nie przestajesz wstawiać się za nami, biednymi grzesznikami.

Czuwasz nad Kościołem, którego jesteś Matką.
Czuwasz nad każdym Twoim dzieckiem.

Otrzymujesz od Boga dla nas wszystkie łaski,
których symbolem są jasne promienie
wychodzące z Twoich rąk
– pod jednym warunkiem, że zbliżymy się do Ciebie
z ufnością i prostotą dziecka.

I tak prowadzisz nas nieustannie
do Twego Syna, Jezusa.

Jan Paweł II (1980)


Źródło: Zatrzymaj się i pomódl. Modlitwa Jana Pawła II w Kaplicy - chapellenotredamedelamedaillemiraculeuse.com