Jan Paweł II, św. (Saragossa, Matko Chrystusa i Kościoła)

Tobie, Matko Chrystusa i Kościoła, powierzamy...

Słowa modlitwy św. Jana Pawła II, wypowiedziane w Saragossie, 6 XII 1986 r.


Zdrowaś Maryjo, Matko Chrystusa i Kościoła!
Witaj, życie, słodyczy i nadziejo nasza!
Twojej trosce powierzam dzisiaj
potrzeby wszystkich rodzin,
radości dzieci,
nadzieję młodych,
kłopoty dorosłych,
cierpienia chorych
i pogodny zmierzch starszych.
Tobie polecam wierność i wyrzeczenie sług Twego Syna,
nadzieję tych, którzy się do tej posługi przygotowują,
radosne oddanie sióstr klauzurowych,
modlitwę i starania zakonnników i zakonnic,
życie i wysiłki wszystkich, którzy na tej ziemi pracują dla królestwa Chrystusa.

W Twoje ręce oddaję trud i pot tych, którzy pracują własnymi rękami;
szlachetne oddanie tych, którzy przekazują wiedzę
i wysiłek tych, którzy się uczą;
piękne powołania tych, którzy dzięki swej nauce i służbie łagodzą ból innych;
pracę tych, którzy za pomocą swojej inteligencji poszukują prawdy.

W Twoim Sercu składam
pragnienie tych, którzy poprzez przedsięwzięcia gospodarcze pragną uczciwie zapewnić dobrobyt swoim braciom;
którzy w służbie prawdy właściwie informują i kształtują opinię publiczną;
którzy w polityce, służbie wojskowej, w pracach związkowych lub w służbie dla porządku publicznego
współpracują uczciwie na rzecz sprawiedliwego, pokojowego i bezpiecznego współżycia.

Przybądź z pomocą tym, których spotykają nieszczęścia,
którym doskwiera samotność,
niewiedza głód lub brak pracy.
Umocnij słabych w wierze.

Najświętsza Dziewico!
Pomnóż naszą wiarę, umocnij naszą nadzieję, ożyw naszą miłość.

Amen.

Jan Paweł II, papież, Do chorych


Oprac. MARYJNI.PL

Źródła:

  • Jan Paweł II, Przemówienie podczas spotkania maryjnego w Saragossie, w: Jan Paweł II w Portugalii, Hiszpanii i Lourdes. Przemówienia i homilie, Jarmila Sobiepan, Wyd. PAX 1986, s. 336
  • Ks. Tadeusz Masłowski, CRL, Modlitwy i pieśni do Matki Bożej, Kraków 2005.