Jan Maria Vianney, św. (Ratujcie grzeszników)

Ratujcie grzeszników!

Modlitwa św. Jana Marii Vianneya.


O Matko Jezusa,
przez Twe niezmierzone cierpienia
w Męce i Umieraniu Twego Boskiego Syna
oraz Twoje gorzkie łzy, jakieś wylała,
proszę Cię:

Ofiaruj święte Ciało naszego Boskiego Odkupiciela,
pokryte ranami i krwią,
w połączeniu z Twoimi cierpieniami i łzami
- Ojcu Niebieskiemu
dla uratowania dusz
oraz uproszenia łaski,
o którą Cię proszę.

Jezusie i Maryjo,
kocham Was:
ratujcie grzeszników!


Modlitwa św. Jana Marii Vianney, Proboszcza z Ars (1786-1859) - drogowskazydonieba.com