INWOKACJE

Różne krótkie wezwania, skierowane do Najśw. Maryi Panny, często będące wprowadzeniem do modlitw, nabożeństw, konferencji.


Matko, tyle już razy w dziejach doświadczyliśmy Twojej pomocy. Z tym większą ufnością, błagamy Cię, abyś orędowała za naszą Ojczyzną przed obliczem Boga, ojca ludów i narodów.


Oprac. MARYJNI.PL

Źródła:

  • Ks. Tadeusz Masłowski CRL, Modlitwy i pieśni do Matki Bożej, Kraków, 2005.