Guadalupe - Triduum (1)

Przeczytaj poniższe czytania z Pisma Świętego i odmów wszystkie modlitwy każdego dnia triduum.

Wybrałem i uświęciłem ten dom,
aby tam było Imię moje na wieki,
a oczy moje i moje serce tam będą skierowane przez wszystkie dni"

2 Krn 7,16


Kimże jest ta, która świeci z wysoka jak zorza,
piękna jak księżyc, jaśniejąca jak słońce..."

Pnp 6,10

3 × Zdrowaś Maryjo...

Jam matka pięknej miłości i bogobojności,
i poznania, i nadziei świętej.
We mnie wszelka łaska drogi i prawdy,
we mnie wszystka nadzieja żywota i cnoty.
Przyjdźcie do mnie, którzy mnie pragniecie,
nasyćcie się moimi owocami!
Pamięć o mnie jest słodsza nad miód,
a posiadanie mnie - nad plaster miodu”

Syr 24,18-20

Pomnij, o najłaskawsza Dziewico z Guadalupe, że w swoich objawieniach na górze Tepeyac obiecałaś okazać litość i współczucie tym, którzy liczą na Twoją pomoc i ochronę.Dlatego wysłuchaj naszego błagania i przynieś nam pociechę i wsparcie.Tą nadzieją ożywieni, powierzamy się Tobie, pewni, że ominą nas trudności lub przeciwności.Ponieważ jesteś z nami w swym Cudownym Wizerunku, uproś nam łaski, o które prosimy. Amen.

Modlitwa

Boże, Ty obdarzasz nas nieustannymi łaskami poprzez szczególną wstawiennictwo Najświętszej Maryi Panny. Daj nam, Twoim pokornym sługom, którzy radują się czcząc Ją dziś na ziemi, szczęście ujrzenia Jej twarzą w twarz w niebie. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.


Oprac. MARYJNI.PL

Źródło: Our Lady of Guadalupe Prayers to Mary. A Triduum (3 days) of prayer to Our Lady Of Guadalupe - devotiontoourlady.com