Częstochowa - Jasna Góra (modlitwy różne)

Modlitwy do Matki Bożej Częstochowskiej


| Najwspanialsza Królowo nieba i ziemi | Jasnogórska Matko Kościoła | Wotum byłych więźniarek z Ravensbruk | Żołnierskie wotum wdzięczności |


Najwspanialsza Królowo nieba i ziemi

O najwspanialsza Królowo nieba i ziemi,
Najświętsza Maryjo Częstochowska,
oto ja, niegodny sługa Twój, staje przed Tobą,
wznosząc błagalnie ręce do Ciebie,
i z głębi serca mego wołam:

O Matko najlitościwsza,
ratuj mnie, bo tylko w Tobie moja nadzieja;
jeżeli Ty mnie nie wysłuchasz, do kogóż pójdę?

Wiem, droga Matko,
że serce Twoje, pełne litości, wzruszy się moim błaganiem
i wysłucha mnie w mojej potrzebie,
gdyż wszechmoc Boża w Twoim ręku spoczywa,
w której Bóg ma swe upodobanie.

A zatem, Maryjo, błagam Cię,
powstań i użyj swej potężnej mocy,
rozpraszając wszystkie cierpienia moje,
wlewając błogi balsam do mej zbolałej duszy.

O najszlachetniejsza Pocieszycielko wszystkich strapionych
i moja szczególna Opiekunko,
chociaż czuję wyraźnie w głębi duszy,
że dla grzechów moich niegodzien jestem,
abyś mi miłosierdzie świadczyła,
jednak błagam Cię, o droga Matko,
nie patrz na mnie przez owe grzechy moje,
ale spójrz przez zasługi najmilszego Syna Twego
i przez Jego Najświętszą Krew,
którą przelał za mnie na haniebnym krzyżu;
pomnij, o najmilsza Matko, na te cierpienia,
których samaś doznała, stojąc pod krzyżem
i w pół umarła patrząc na śmierć drogiego Syna Twego.
Przez pamięć na to wszystko, o Matko,
nie odmawiaj mej pokornej prośbie, ale ją łaskawie wysłuchaj,
a będąc przez Ciebie pocieszonym,
wdzięcznym sercem wielbić Cię będę aż do śmierci.
Amen.


Jasnogórska Matko Kościoła

Jasnogórska Matko Kościoła,
z chórami Aniołów i Świętych naszych Patronów,
klękamy w pokorze u stóp Twego tronu.
Ty od wieków jaśniejesz cudami i łaskami na Jasnej Górze
- stolicy Twego miłosierdzia.
Wejrzyj w nasze serca,
które Ci przynoszą hołdy czci i oddanej miłości.
Rozbudź wśród nas serca świętych,
kształtuj prawdziwych apostołów wiary,
umacniaj miłość do Kościoła świętego,
wyjednaj nam upragnione łaski...

Matko o zranionym obliczu,
składam w Twe ręce siebie i wszystkie drogie mi osoby.
Tobie ufam,
liczę na Twe orędownictwo u Syna,
ku chwale Boga w Trójcy Jedynego.
Amen.

3 × Zdrowaś Maryjo...

Pod Twoją obronę...

3 × Pani nasza Jasnogórska, módl się za nami.


Wotum byłych więźniarek z Ravensbruk

Najświętsza Jasnogórska Pani,
Królowo i Matko nasza,
przychodzimy do stóp Twoich
my, które ocaliłaś z piekła obozu i dymów krematorium.

Według danej Ci w łagrze obietnicy,
od dwudziestu pięciu lat każdego roku
gromadzimy się przed Twoim świętym Obliczem,
aby dziękować za dar każdego przeżytego dnia,
za łaskę wiary w przetrwanie
i za cud powrotu do domu.

Byłaś Pocieszycielką nas, utrapionych,
bezimiennych numerów obozowych
z czerwonym winklem na rękawie.
Byłaś Uzdrowieniem i jedynym Lekarzem chorych.
Teraz, Gwiazdo Zaranna,
bądź Przewodniczką swych ocalonych dzieci
w życiowej pielgrzymce pełnej trosk, lęków i radości.
Strzeż, abyśmy szły naprzód godnie,
w myśl Bożych wskazań.

Znasz, Dobra Matko,
ciężar głodu i nędzy ludzkiej,
tych, którym odbierano prawo do ludzkiej egzystencji.
Otocz więc opieką tych,
którym dzisiaj chleba i chaty brakuje,
którzy są od rodzin oddzieleni, bezsilni
lub błąkają się po własnych bezdrożach.

Towarzyszko naszej dawnej pracy niewolniczej
i ciężkich kar bez winy,
naszych szeptanych kolęd
i smutnych "Alleluja".
Tobie w dorocznych pielgrzymkach,
wpatrzone w Oblicze Jasnogórskie,
niesiemy hołd i dziękczynienie.

A współwięźniarkom,
z którymi śmierć lub morderstwo nas rozdzieliły,
uproś u swego Syna światłość wiekuistą.

Amen.

Jasna Góra, 14 VI 1970


Żołnierskie wotum wdzięczności

Bogiem sławiona Maryjo, Królowo Korony Polskiej!

W pierwszym roku Jubileuszu Twojej macierzyńskiej, 600-letniej obecności w jasnogórskim sanktuarium - stajemy przed Tobą w kornym ordynku z modlitwą i synowską prośbą.

Zwycięska Bogurodzico, racz przyjąć dzisiaj hołd rycerskich wotów żołnierskiej cnoty - wielkich insygniów Krzyża Virtuti Militari, które składamy w imieniu zastępów obrońców Ojczyzny, wspieranych przez sześć wieków Twoją opieką i mocą. Nasze wota są symbolami ojczystej wiary praojców, godłem dozgonnej wierności Polsce, krwią i honorem znaczone.

Regina Poloniae - byłaś i jesteś naszą Opoką i Tarczą, Hetmanką i Orędowniczką, tak w latach najwyższej chwały, jak i potopów niewoli, bo ilekroć wróg usiłował zdeptać wolność naszej ziemi, stawałaś się Wskrzesicielką narodu polskiego, wskazując mu drogę odrodzenia.

Racz przyjąć, Jasnogórska Pani, te najwyższe insygnia żołnierskiego obowiązku, honoru i cnoty. Wejrzyj matczynym okiem na tysięczne mogiły najwierniejszych Twoich i Polski synów, tych, którzy swoją Virtute Militari Poloniam restituerunt. Niechaj ofiara ich przelanej krwi wyjedna im królestwo Twego Syna, a nam życie w pełnym szacunku godności człowieka i jego wewnętrznej swobodzie.

Regina Poloniae - my Legioniści, Obrońcy Lwowa, Powstańcy Wielkopolscy, Śląscy, uczestnicy walk o niepodległość z lat 1919-1920, żołnierze Wielkiego Września, wszystkich frontów drugiej wojny światowej, Armii Krajowej wraz z bojownikami Polski Podziemnej - jesteśmy przy Tobie, pamiętamy, czuwamy. Amen.

Jasna Góra, 3 V 1976


Oprac. MARYJNI.PL

Źródła:

  • Ks. Tadeusz Masłowski CRL, Modlitwy i pieśni do Matki Bożej, Kraków, 2005.
  • Modlitwy do Matki Bożej. Modlitwa do Matki Boskiej Częstochowskiej - milosierdzieboze.pl
  • Modlitwa do Matki Bożej - zbiór modlitw. Modlitwa do Matki Bożej Częstochowskiej - mamotoja.pl
  • Uroczystość Nawiedzenia Matki Bożej w kopii Jasnogórskiego Obrazu w Parafii Katedralnej w Poznaniu 8 stycznia 2022. Modlitwy. Modlitwa do Matki Boskiej Częstochowskiej - katedra.archpoznan.pl
  • Jasnogórska Matko Kościoła - akt oddania - modlitwa7.pl