Częstochowa - Jasna Góra (Stajemy przed Tobą)

Modlitwa wdzięczności

Stajemy przed Tobą

Ta piękna polska modlitwa litanijna do Matki Bożej - Patronki narodu polskiego, zawierza Matce Najśw. wszystkie nasze sprawy, jest również dziękczynieniem za otrzymane łaski. W modlitwie dziękczynnej kursywą zaznaczono wezwania, które występują w modlitewniku "Modlitwy i pieśni do Matki Bożej".


Modlitwa wstępna

Matko Boża Częstochowska, Zwycięska Królowo Polski!

Stajemy przed Tobą, Matko nasza,
która patrzysz od sześciu wieków
z Cudownego Obrazu na Jasnej Górze
w głębię serc i dusz naszych.

Ty z miłością pochylasz się nad polską ziemią.

Jesteś dla naszego narodu niepojętym Znakiem łaski Boga,
bezcennym darem Ojca Niebieskiego.

Dana na pomoc ku obronie naszego narodu,
trwasz wiernie i zwycięsko wśród nas.

Obecna w tajemnicy Chrystusa i Kościoła
wyjednujesz nam moc Bożą przez całe wieki.

Modlitwa dziękczynna

Za to, że jesteś od sześciu wieków na Jasnej Górze - dziękujemy Ci, Jasnogórska Pani!
Za to, że jesteś z nami jako najlepsza Matka i Królowa...
Za to, że prowadzisz nas bezpieczną drogą do swojego Syna...
Za to, że przez swoje cudowne objawienia ostrzegasz nas przed grożącymi światu karami Bożymi, wzywasz do nawrócenia i pokuty, zachęcasz do modlitwy za grzeszników...
Za to, że obecnością swoją ubogacasz Kościół w Polsce...
Za to, że Ojczyznę naszą za swoje królestwo obrałaś...
Za to, że uratowałaś wiarę i chrześcijańską kulturę Narodu...
Za to, że jesteś nam szczególną pomocą i światłem na progu drugiego Tysiąclecia...
Za to, że bronisz nas przed zalewem zobojętnienia, niewiary i ateizmu...
Za to, że jesteś Uzdrowieniem chorych, Pocieszycielką strapionych, Wspomożeniem wiernych, którzy cierpią...
Za to, że jesteś Matką i Wychowawczynią młodych pokoleń...
Za to, że stałaś się ideałem i wzorem polskiej kobiety...
Za to, że byłaś nam mocą Zwycięstwa w walce o wolność...
Za to, że wspierałaś nas nieustannie w latach doświadczeń i niewoli...
Za to, że w Milenijnym Akcie Oddania wzywasz nas do odpowiedzialności za Kościół...
Za to, że jednoczysz w miłości i wierności nasze małżeństwa i rodziny...
Za to, że wezwałaś nas do odnowy życia w Jasnogórskich Ślubach Narodu...
Za to, że możemy się zwać Twoimi dziećmi - niewolnikami i pomocnikami...
Za to, że jesteś naszą Miłością, Słodkością i Nadzieja...
Za to, że jesteś dla nas Bramą Niebios...

Modlitwa na zakończenie

Błogosławiona Bogarodzico Wspomożycielko,
racz przyjąć nasz pokorny hołd wdzięczności.
Ogrom twojego przez wieki wstawiennictwa i otrzymane łaski
budzą w nas nadzieję i pragnienie dalszej wierności Tobie,
którą nieustannie nam przykazujesz:
"Uczyńcie wszystko, cokolwiek wam powie - mój Syn".

Posłuszni Twojemu wezwaniu,
stajemy do pomocnej służby Kościołowi
w rozwijaniu Chrystusowego Królestwa
w Ojczyźnie naszej i świecie.

Pragniemy wraz z Tobą wielbić bez końca Tego,
który uczynił Ci tak wielkie rzeczy,
że Błogosławioną zwą Cię wszystkie pokolenia.

Jemu Cześć i Chwała na wieki. Amen.

Modlitwa Codzienna - YT/ @ModlitwaCodzienna


Oprac. MARYJNI.PL

Źródła:

  • Litania do Matki Bożej Częstochowskiej - modlitwacodzienna.pl
  • Litania do Matki Boskiej Częstochowskiej - apostol.pl
  • Litania do Matki Boskiej Częstochowskiej - YT/ @ModlitwaCodzienna
  • Ks. Tadeusz Masłowski CRL, Modlitwy i pieśni do Matki Bożej, Kraków, 2005.