Częstochowa - Jasna Góra (Stajemy przed Tobą)

Modlitwa wdzięczności

Stajemy przed Tobą

Matko Boża Częstochowska, Zwycięska Królowo Polski!

Stajemy przed Tobą, Matko nasza,
która patrzysz od sześciu wieków
z Cudownego Obrazu na Jasnej Górze
w głębię serc i dusz naszych.

Ty z miłością pochylasz się nad polską ziemią.

Jesteś dla naszego narodu niepojętym Znakiem łaski Boga,
przecennym darem Ojca Niebieskiego.

Dana na pomoc ku obronie naszego narodu,
trwasz wiernie i zwycięsko wśród nas.

Obecna w tajemnicy Chrystusa i Kościoła
wyjednujesz nam moc Bożą przez całe wieki.

Za to, że jesteś od sześciu wieków na Jasnej Górze - dziękujemy Ci, Jasnogórska Pani!
Za to, że prowadzisz nas bezpieczną drogą do swojego Syna...
Za to, że obecnością swoją ubogacasz Kościół w Polsce...
Za to, że Ojczyznę naszą za swoje królestwo obrałaś...
Za to, że uratowałaś wiarę i chrześcijańską kulturę Narodu...
Za to, że jesteś nam szczególną pomocą i światłem na progu drugiego Tysiąclecia...
Za to, że bronisz nas przed zalewem zobojętnienia, niewiary i ateizmu...
Za to, że jesteś Matką i Wychowawczynią młodych pokoleń...
Za to, że stałaś się ideałem i wzorem polskiej kobiety...
Za to, że byłaś nam mocą Zwycięstwa w walce o wolność...
Za to, że wspierałaś nas nieustannie w latach doświadczeń i niewoli...
Za to, że w Milenijnym Akcie Oddania wzywasz nas do odpowiedzialności za Kościół...
Za to, że jednoczysz w miłości i wierności nasze małżeństwa i rodziny...
Za to, że wezwałaś nas do odnowy życia w Jasnogórskich Ślubach Narodu...
Za to, że możemy się zwać Twoimi niewolnikami i pomocnikami...
Za to, że jesteś naszą Miłością, Słodkością i Nadzieja...
Za to, że jesteś dla nas Bramą Niebios...

Racz przyjąć nasz pokorny hołd wdzięczności,
choć wiemy, że skromne są nasze dzięki
wobec ogromu Twoich zmiłowań.
Ale ogrom doznanych łask
budzi w nas nadzieję i pragnienie
dalszej wierności Tobie, Bogarodzico,
która nieustannie nam przykazujesz:
"Uczyńcie wszystko, cokolwiek wam powie - mój Syn".

Posłuszni Twym natchnieniom, stajemy z wdzięcznością
do pomocnej służby Tobie, Matko Kościoła, w Królestwie Twoim.

Amen.


Oprac. MARYJNI.PL