Częstochowa - Jasna Góra (Powierzamy się Tobie)

Najpewniejsza Przewodniczko i Wspomożycielko narodu

Powierzamy się Tobie,
najpewniejsza Przewodniczko i Wspomożycielko narodu
na tym gwałtownym zakręcie naszych dziejów,
w tak dziś trudnych chwilach życia polskiego.

Oddajemy w Twe macierzyńskie dłonie
to, co jest u nas najlepsze,
abyś to dobro umocniła w naszych sercach i czynach,
w obyczaju i działaniu narodu.

Powierzamy Ci, Maryjo,
i to, co w nas słabe i zagrożone.
Ulecz nas z grzechów i niemocy.
Pomóż pokonać wszelką beznadziejność.
Dźwigaj z upadków, klęsk i błędów.

Zawierzamy Ci, Matko, wszystkich Polaków,
ale szczególnie tych, którzy znaleźli się
w obliczu biedy, bezrobocia, braku mieszkania, strachu przed przyszłością.

Zawierzamy Ci każdego człowieka w naszej Ojczyźnie.
Przede wszystkim jednak młode rodziny
i całe pokolenie młodych Polaków,
bo od nich zależą przyszłe losy Ojczyzny.

Ucz nas, Zwycięska Pani,
przezwyciężać nasze złe skłonności i wady,
a szczególnie egoizm, nieczułość na potrzeby innych,
bezmyślne korzystanie z dóbr tego świata.

Ucz nas wychodzić z sercem obdarzającym
i z czynem miłości ku ludziom,
szczególnie tym, którzy oczekują naszej pomocy.

Prosimy Cię, Matko i Żywicielko Syna Bożego,
naucz nas służyć życiu
od jego poczęcia aż po naturalną śmierć.
Naucz nas to życie przyjmować z wdzięcznością i ufnością.

Ucz nas, Wspomożycielko wiernych
współodpowiedzialności w Kościele i życiu społecznym.
Wiemy, że trzeba nam u progu drugiego tysiąclecia polskich dziejów
wziąć w swe dłonie odpowiedzialność za losy Ojczyzny.
Ucz nas, Królowo Polski, jak to mamy czynić.
Pragniemy żyć z każdym dniem lepiej i godniej,
jako chrześcijanie i Polacy,
świadomi wielkiego dziedzictwa tysiącletniej kultury narodu;
wierni kontynuatorzy jego najlepszych tradycji,
ale otwarci na wezwania,
jakie stawia nam dzisiaj Bóg, Władca Dziejów.

Spraw to, Przewodniczko narodu,
abyśmy nie uchylali się
od podejmowania tych od wieków ważnych
i tych prawdziwie nowych -
a gwarantujących dobro naszego kraju i narodu -
zadań, jeśli tylko okażemy się do nich sposobni.

Spraw przez pomoc z nieba,
przez swe potężne wstawiennictwo u Boga,
abyśmy podjęte przez siebie zadania i obowiązki
jak najlepiej wykonywali.

Chcemy kroczyć w naszym życiu
wspólnie z Chrystusem, jako Jego wierni wyznawcy.

Pragniemy gorąco czynem i słowem, całym swoim życiem,
dawać świadectwo prawdzie, którą wyznajemy.

Wspomagaj nas w tym, Maryjo,
Wspomożycielko wiernych, Królowo Polski. Amen.


Oprac. MARYJNI.PL

Źródła:

  • Litania do Matki Boskiej Częstochowskiej - apostol.pl
  • Litania dziękczynna do Matki Bożej Częstochowskiej - marylka57.blogspot.com