Bartolomeo Longo, bł. (Tzry modlitwy do Matki Bożej Różańcowej Pompejańskiej)

Modlitwy do Matki Bożej Różańcowej Pompejańskiej

Modlitwy pochodzą z modlitewnika ułożonego przez bł. Bartłomieja Longo - tercjarza dominikańskiego i inicjatora kultu Matki Bożej Pompejańskiej. On sprowadził do Pompejów obraz, który zasłynął łaskami, a Pompeje stały się miejscem kultu Maryjnego. Obecnie obraz znajduje się w bazylice, która powstała na miejscu małej kaplicy, której bł. Bartłomiej ofiarował obraz. Na obrazie widzimy Świętego Dominika i Świętą Katarzynę u stóp Matki Bożej Różańcowej - Królowej Różańca Świętego


Modlitwa za Kościół i za Ojca Świętego

O, Najświętsza Maryjo Panno,
Królowo Różańca świętego,
Matko cudowna!

Ilekroć Kościół święty,
ta Oblubienica Syna Twego,
znajdował się w niebezpieczeństwie,
ilekroć nieprzyjaciele Jego wewnętrzni i zewnętrzni
wystąpili z Nim do walki i usiłowali zgotować Mu upadek,
tyle razy stawałaś w jego obronie
i niweczyłaś niecne zamiary wrogów,
a Kościołowi triumf odnieść dawałaś.
Kościół nazwał Cię swoją Matką i Maryją Zwycięską!

O, Maryjo, Królowo Różańcowa!
Błagam Cię za tym Kościołem,
który może nigdy nie potrzebował Twojej obrony i pomocy
tak bardzo, jak w czasach obecnych,
bo chyba nigdy jeszcze niewiara, bezbożność i zepsucie obyczajów
nie szerzyły się tak bardzo jak teraz
i chyba nigdy nie było tak zaciętej walki z Kościołem,
jak za dni naszych.

Pokaż, więc Maryjo,
żeś jest Matką Kościoła i Opiekunką wszechpotężną
i że jedno Twoje wstawienie się u Syna Twego Boskiego wystarcza,
aby zapewnić Kościołowi zwycięstwo nad wrogami!

Otocz także swoją potężną opieką
Namiestnika Chrystusowego, widzialną Głowę Kościoła.
Wlej w serca wszystkich chrześcijan
należny dla Niego szacunek,
uległość dla jego nieomylnej władzy
i miłość na którą, jako Ojciec wszystkich wiernych zasługuje.

Powołaj Kościołowi apostołów i obrońców jego praw,
utwierdź Katedrę Świętego Piotra w Rzymie
i złącz serca i umysły wiernych
jak najściślej z tym źródłem jedności katolickiej. Amen.

Modlitwa o uniknięcie grzechu śmiertelnego

O Najświętsza Panno Różańcowa w Pompei,
która brałaś udział w bolesnej męce Syna swego
i w Sercu swoim czułaś gorzkie cierpienia,
które On znosił za grzechy ludzi,
prosimy Cię, złóż w ofierze Ojcu przedwiecznemu
cierpienia Jezusa Chrystusa i Krew Jego przenajdroższą,
ofiaruj Mu także swoje cierpienia,
aby raczył dziś zapobiec
chociaż jednemu grzechowi śmiertelnemu
na całym świecie.
Udziel nam swego świętego błogosławieństwa! Amen.

Modlitwa o nawrócenie niewiernych i pogan

O, najłaskawsza Królowo Różańca świętego, Stolico Mądrości,
Ty możesz za przyczyną mistycznego Różańca nawrócić i ocalić wszystkie narody.
Racz pamiętać o tym, że na Kalwarii stałaś się naszą Współzbawicielką,
gdy przez ukrzyżowanie swego Serca przyczyniłaś się wespół z Twym Synem Ukrzyżowanym
do odkupienia naszego i od tego czasu stałaś się Pośredniczką ludzi, Ucieczką grzeszników i naszą Matką.

O, Matko! Ileż to dusz ginie codziennie!
Spojrzyj na miliony pogan i niewiernych,
rozproszonych po wszystkie krańce ziemi.
Spojrzyj na tych,
co jeszcze nie znają Jezusa Chrystusa!
Spojrzyj na tych,
co chociaż nazywają się chrześcijanami,
żyją daleko od Syna Twego i od Ciebie!

O błogosławiona Panno Różańcowa,
wysłuchaj prośby nasze!
Przyczyń się do Syna Twego
i wyjednaj u Niego,
aby poganie i niewierni całego świata
otrzymali łaskę nawrócenia
i wstąpili na łono Kościoła.

Niech wszystkie dzieci,
które odeszły od naszej świętej Matki Kościoła,
powrócą radośnie do niego.

Wysłuchaj, Panno Różańcowa
modlitwy Ojca Świętego,
aby wszystkie narody,
zjednoczone w jednej i tej samej świętej wierze,
znały i miłowały Jezusa Chrystusa,
błogosławiony owoc żywota Twojego,
który żyje i króluje z Ojcem i Duchem Świętym, na wieki wieków. Amen.


Oprac. MARYJNI.PL


Źródła

  • Modlitwy do Matki Bożej Różańcowej, czczonej w obrazie z Nowej Pompei, zwanej Pompejańską. - Wszystkie te modlitwy pochodzą z modlitewnika ułożonego przez samego bł. Bartłomieja Longo - forumdlazycia.wordpress.com
  • Matka Boża Różańcowa, Modlitwy do Matki Bożej Różańcowej zwanej Pompejańską - rozaniec.maryjni.pl