Antyfony Maryjne

Antyfony i pozdrowienia Maryjne


Święta Maryjo, Dziewico

Antyfona Maryjna z oficjum o Męce Pańskiej św. Franciszka z Asyżu

Święta Maryjo, Dziewico,
wśród niewiast na świecie nie urodziła się podobna Tobie,
Córko i Służebnico Najwyższego Króla, Ojca niebieskiego,
Matko Najświętszego Pana naszego Jezusa Chrystusa,
Oblubienico Ducha Świętego,
módl się za nami wraz ze św. Michałem Archaniołem
i wszystkimi mocami nieba, i wszystkimi świętymi
do Twego Najświętszego, Umiłowanego Syna, Pana i Mistrza.


Bądź pozdrowiona, Maryjo

Wychwalanie Matki Bożej Szkaplerznej

Bądź pozdrowiona, Maryjo, wzorze przyjmowania woli Bożej.
Bądź pozdrowiona, Maryjo, ucząca dyspozycyjności wobec Boga.

Pozdrawiając Ciebie, wielbimy wraz z Tobą Boga Ojca.
Pozdrawiając Ciebie, pozdrawiamy Jezusa, Syna Twojego.
Pozdrawiając Ciebie, odnajdujemy Jezusa.
Pozdrawiając Ciebie, razem z Tobą trwamy przy Jezusie.

Bądź pozdrowiona, zdrowaś Maryjo.
Bądź pozdrowiona, pełna łaski.

Maryjo, pełna łaski, wyjednaj nam potrzebne łaski u Pana.
Maryjo, pełna łaski, strzeż w nas łaski uświęcającej.
Maryjo, pełna łaski, strzeż łaski uświęcającej w każdym człowieku.
Maryjo, pełna łaski, uproś nam u Syna Twego troskę o pomnażanie łaski.
Maryjo, pełna łaski, uproś nam u Syna Twego życie łaską.
Maryjo, pełna łaski, uproś nam świadome uczestniczenie w życiu Boga.

Bądź pozdrowiona za to, żeś przyjęła Pana.
Bądź pozdrowiona za to, że dałaś nam Syna swojego, Jezusa Chrystusa.
Bądź pozdrowiona za to, że nieustannie przypominasz nam o Jego obecności w nas.
Bądź pozdrowiona za to, że szkaplerz jest znakiem miłości, a miłość znakiem obecności Twojej, a przez Ciebie - Jezusa.
Bądź pozdrowiona za to, że Pan jest z Tobą i dzięki Tobie także my pełniej jesteśmy z Tobą i przez Ciebie czy razem z Tobą z Panem naszym, Jezusem Chrystusem.

Bądź błogosławiona, żeś uwierzyła.
Bądź błogosławiona, żeś poprzedziła nas w wierze.
Bądź błogosławiona, stajesz przed nami jako wzór wiary.
Bądź błogosławiona, że w wierze przyjęłaś dla siebie i dla nas Zbawiciela.
Bądź błogosławiona, błogosławiona między niewiastami.
Bądź pozdrowiona, która żyłaś według Ducha.

Bądź pozdrowiona, która stałaś się godną być Matką Jezusa.
Bądź pozdrowiona za wspaniały Owoc Twojego życia według Ducha.
Bądź pozdrowiona za Jezusa, którego dałaś światu, każdemu z nas.
Bądź pozdrowiona, że mając w sobie Owoc Twojego Żywota, Jezusa, możemy być pewni zbawienia.
Bądź pozdrowiona, święta Maryjo, Matko Boża.
Bądź pozdrowiona za Twoją świętość.
Bądź pozdrowiona za przyjęcie posłannictwa Matki Syna Bożego.
Bądź pozdrowiona, że zawsze pełniłaś to, co Bogu się podobało.
Bądź pozdrowiona, że zechciałaś przyjąć obowiązki Matki wobec nas.
Bądź pozdrowiona za przynaglanie nas do wypełniania woli Boga.
Bądź pozdrowiona za ukazanie drogi, którą mamy podążać, byśmy całym sercem zwrócili się do Boga i skłonili serce do wypełniania Jego woli, a wtedy Jezus uzna nas za swoich braci i będzie nas miłował tak, jak Ciebie umiłował.
Bądź pozdrowiona, święta Maryjo, Matko nasza.
Bądź pozdrowiona, święta Maryjo, Pośredniczko.
Bądź pozdrowiona, święta Maryjo, Orędowniczko.
Bądź pozdrowiona, święta Maryjo, Wspomożycielko.
Bądź pozdrowiona, święta Maryjo, Nadziejo nasza.
Bądź pozdrowiona, święta Maryjo, która jesteś z nami na każdą chwilę.
Bądź pozdrowiona, święta Maryjo, która modlisz się za nami teraz.
Bądź pozdrowiona, święta Maryjo, która zanosisz nasze modlitwy przed oblicze Boga.
Bądź pozdrowiona, święta Maryjo, która przez szkaplerz uczysz modlitwy.
Bądź pozdrowiona, święta Maryjo, która przez szkaplerz wzniecasz w nas nadzieję wyzwolenia z grzechów.
Bądź pozdrowiona, Matko Boża, za dar szkaplerza świętego.
Bądź pozdrowiona, Matko Boża, za Matczyną opiekę nad nami.
Bądź pozdrowiona, Matko Boża, za uznanie nas za swoje dzieci.
Bądź pozdrowiona, Matko Boża, za zabezpieczenie nas szkaplerzem na godzinę śmierci.
Bądź pozdrowiona, Matko Boża, za Twoją obecność przy naszej śmierci.
Bądź pozdrowiona, Matko Boża, za to, że obiecałaś w pierwszą sobotę po śmierci przeprowadzić nas z czyśćca do oglądania Boga.


Oprac. MARYJNI.PL

Źródła:

  • Antyfona Maryjna z oficjum o Męce Pańskiej św. Franciszka z Asyżu - modlitwa7.pl
  • Modlitewnik szkaplerzny. Bądź pozdrowiona, Maryjo - szkaplerz.pl
  • The Antiphon: Holy Virgin Mary - franciscan-archive.org
  • The Office of the Passion of the Lord. Marian Antiphon - elefantsoftware.altervista.org