Alfons Maria di Liguori, św. (Królowo nieba i ziemi)

Modlitwa o miłość i wytrwałość

Modlitwa zaczerpnięta z "Nowenny ku czci Niepokalanej Wszechpośredniczki Łask".


O Królowo nieba i ziemi,
o Matko Pana wszechświata,
o Maryjo, Istoto największa, najwznioślejsza, najmiłościwsza!

Prawdą jest, że wielu ludzi Cię nie zna i nie miłuje;
lecz przecież jest tyle milionów aniołów i wybranych w niebie,
którzy Cię miłują i wiecznie wysławiają.

A nawet na tej ziemi tyle dusz szczęśliwych pała miłością ku Tobie
i rozkoszuje się Twą dobrocią.

Obym Cię i ja miłował, Pani moja najukochańsza!
Obym się starał zawsze służyć Ci, chwalić Cię, czcić Cię
i rozszerzać nabożeństwo ku Tobie.

Tyś sprawiła, ze Bóg się w Tobie rozmiłował
i że pięknością swą zwabiłaś Go z łona Ojca Przedwiecznego
i sprowadziłaś na ziemię, aby się stał człowiekiem i Twoim Synem;
czyżbym zatem ja, nędzny, nie miał się rozmiłować w Tobie?
Nie, Matko moja najsłodsza,
i ja Cię chcę kochać, a kochać bardzo
i chcę czynić, co tylko jest w mojej mocy,
żeby Cię inni także miłowali.

Przyjmij więc, o Maryjo,
to moje pragnienie kochania Cię
i dopomóż mi je w czyn wprowadzić.

Wiem, że Bóg bardzo miłościwym okiem spogląda na Twych czcicieli,
gdyż poza Swą chwałą niczego tak gorąco nie pragnie,
jak tego, by Cię wszyscy czcili, sławili i miłowali.

Od Ciebie, Pani, spodziewam się wszelkich łask.
Ty mi wyprosisz przebaczenie wszystkich grzechów i wytrwałość.

Modlitwa św. Alfons Maria di Liguori