Alfons Maria di Liguori, św. (Łaskawa, litościwa i słodka)

Modlitwa do Matki Bożej łaskawej, litościwej i słodkiej

Modlitwa zaczerpnięta z "Nowenny do Niepokalanej Wszechpośredniczki łask".


O Maryjo,
Ty jesteś łaskawa dla biednych,
litościwa dla uciekających się do Ciebie,
słodka dla kochających Cię.

Łaskawa dla pokutujących,
litościwa dla postępujących na drodze cnoty,
słodka dla doskonałych.

Okazujesz swą łaskawość, gdy nam łask udzielasz,
swoją słodycz, oddaniem się tym, co Cię szukają.

Dzieci mają zawsze na ustach imię matki
i w każdym niebezpieczeństwie, w każdej trwodze
zaraz wołają: mamo, mamo!

Ach Matko najsłodsza,
o Matko najukochańsza,
tego właśnie pragniesz,
abyśmy jako dzieci Twoje
wzywali Cię we wszelkich niebezpieczeństwach
i byśmy się zawsze do Ciebie uciekali.

Ty chcesz nam dopomóc i zbawić nas,
tak jak jak zbawiłaś wszystkie dzieci,
które się do Ciebie uciekały.

O, gdyby tylko chrześcijanie
pilnie i z ufnością
wzywali Imienia Maryi w pokusach,
z pewnością nigdy by nie upadli.

Spraw, Pani,
byśmy często wzywali Twego Imienia
z miłością i z ufnością;
gdy się bowiem w ten sposób Twe Imię wymawia,
ma się jasny znak,
że się już jest w stanie łaski,
albo że się posiada zadatek rychłego jej odzyskania.

O moja najsłodsza Królowo i Matko,
kocham Cię bardzo,
a ponieważ Cię kocham,
miłuje także Twoje święte imię!

Postanawiam i ufam z Twoją pomocą
wzywać je w życiu i śmierci.

św. Alfons Maria di Liguori