Niepokalanemu Sercu Maryi (zawierzenia narodów i świata)

Akty zawierzenia ogólne

Niepokalanemu Sercu Najśw. Maryi Panny


Poświęcamy siebie, cały naród i wskrzeszoną Rzeczpospolitą

Akt poświęcenia Narodu Polskiego [ 1 ]

Decyzja o poświęceniu Narodu Polskiego Niepokalanemu Sercu Maryi zapadła na Jasnej Górze podczas zebrania plenarnego Konferencji Episkopatu Polski, które odbyło się 3-4 X 1945 r., a więc po zakończeniu działań wojennych i u progu życia Kościoła w nowej sytuacji społeczno-politycznej. Polscy biskupi zdali sobie sprawę z zagrożenia wolności wiary i Kościoła w Ojczyźnie. Można było spodziewać się prześladowań katolików, więzienia kapłanów i biskupów, a nawet skazywania ich na śmierć, przejmowania świątyń na cele "użyteczności ludowej".


Błogosławiona Dziewico, Matko Boga Przeczysta! * Jak ongiś po szwedzkim najeździe król Jan Kazimierz Ciebie za Patronkę i Królowę państwa obrał * i Rzeczpospolitą Twojej szczególnej opiece i obronie polecił, * tak w tę dziejową chwilę, my, dzieci narodu polskiego, * stajemy przed Twym tronem * w hołdzie miłości, czci serdecznej i wdzięczności. * Tobie i Twojemu Niepokalanemu Sercu poświęcamy siebie, cały naród i wskrzeszoną Rzeczpospolitą, * obiecując Ci wierną służbę, oddanie zupełne oraz cześć dla Twych świątyń i ołtarzy. * Synowi Twojemu, a naszemu Odkupicielowi, ślubujemy * dochowanie wierności Jego nauce i prawu, * obronę Jego Ewangelii i Kościoła, * szerzenie Jego królestwa.

Pani i Królowo nasza! * Pod Twoją obronę uciekamy się; * macierzyńską opieką otocz rodzinę polską * i strzeż jej świętości. * Natchnij duchem nadprzyrodzonym i pobożnością naszą parafię; * ochraniaj jej lud od grzechów i nieszczęść, * a pasterza umacniaj i uświęcaj swymi łaskami. * Narodowi polskiemu uproś stałość w wierze, * świętość życia, zrozumienie posłannictwa. * Złącz go w zgodzie i bratniej miłości. * Daj tej polskiej ziemi, * przesiąkniętej krwią i łzami, * spokojny i chwalebny byt w prawdzie, sprawiedliwości i wolności. * Rzeczpospolitej Polskiej bądź Królową i Panią, * natchnieniem i Patronką.

Potężna Wspomożycielko wiernych! * Otocz płaszczem opieki Papieża oraz Kościół święty. * Bądź mu puklerzem: * wyjednaj mu świętość i żarliwość apostolską, * swobodę i skuteczne działanie. * Powstrzymaj zalew bezbożnictwa. * Ludom od Kościoła odłączonym * wskaż drogę powrotu do jedności Chrystusowej owczarni. * Okaż niewierzącym słońce prawdy * i podbij ich dusze czułością Twego Niepokalanego Serca.

Władna świata Królowo! * Spojrzyj miłościwym okiem * na troski i błędy rodzaju ludzkiego. * Wyprowadź go z udręki i bezładu, * z nieuczciwości i grzechów. * Wyproś narodom pojednanie szczere i trwałe. * Wskaż im drogę powrotu do Boga, * by na Jego prawie budowały życie swoje. * Daj wszystkim trwały pokój, * oparty na sprawiedliwości, braterstwie, zaufaniu.

Przyjmij naszą ofiarę i nasze ślubowanie, Matko Boga i nasza. * Przygarnij wszystkich do swego Niepokalanego Serca * i złącz nas na zawsze z Chrystusem * i Jego świętym królestwem. Amen.

Jasna Góra, 8 IX 1946


Poświęcamy siebie, Podhale i całą naszą Ojczyznę

Akt poświęcenia Narodu Polskiego i Podhala [ 2 ]

Błogosławiona Dziewico, Matko Boga Przeczysta! * Jak ongiś po szwedzkim najeździe król Jan Kazimierz Ciebie za Patronkę i Królowę państwa obrał * i Rzeczpospolitą Twojej szczególnej opiece i obronie polecił, * tak w tę dziejową chwilę, my, dzieci narodu polskiego, * stajemy przed Twym tronem * w hołdzie miłości, czci serdecznej i wdzięczności. * Tobie i Twojemu Niepokalanemu Sercu poświęcamy siebie, Podhale i całą naszą Ojczyznę, * obiecując Ci wierną służbę, oddanie zupełne oraz cześć dla Twych świątyń i ołtarzy. * Synowi Twojemu, a naszemu Odkupicielowi, ślubujemy * dochowanie wierności Jego nauce i prawu, obronę Jego Ewangelii i Kościoła, * szerzenie Jego królestwa.

Pani i Królowo nasza! * Pod Twoją obronę uciekamy się; * macierzyńską opieką otocz rodzinę polską * i strzeż jej świętości. * Natchnij duchem nadprzyrodzonym i pobożnością [nasze Rodziny i całe Podhale]; * ochraniaj [nas] od grzechów i nieszczęść, a [pasterzy naszych parafii] umacniaj i uświęcaj swymi łaskami. * Narodowi polskiemu uproś stałość w wierze, * świętość życia, zrozumienie posłannictwa. * Złącz go w zgodzie i bratniej miłości. * Daj tej polskiej ziemi, * przesiąkniętej krwią i łzami, * spokojny i chwalebny byt w prawdzie, sprawiedliwości i wolności. * Rzeczpospolitej Polskiej bądź Królową i Panią, * natchnieniem i Patronką.

Potężna Wspomożycielko wiernych! * Otocz płaszczem opieki Papieża oraz Kościół święty. * Bądź mu puklerzem: * wyjednaj mu świętość i żarliwość apostolską, * swobodę i skuteczne działanie. * Powstrzymaj zalew bezbożnictwa. * Ludom od Kościoła odłączonym * wskaż drogę powrotu do jedności Chrystusowej owczarni. * Okaż niewierzącym słońce prawdy * i podbij ich dusze czułością Twego Niepokalanego Serca.

Władna świata Królowo! * Spojrzyj miłościwym okiem * na troski i błędy rodzaju ludzkiego. * Wyprowadź go z udręki i bezładu, * z nieuczciwości i grzechów. * Wyproś narodom pojednanie szczere i trwałe. * Wskaż im drogę powrotu do Boga, * by na Jego prawie budowały życie swoje. * Daj wszystkim trwały pokój, * oparty na sprawiedliwości, braterstwie i zaufaniu.

Przyjmij naszą ofiarę i nasze ślubowanie, Matko Boga i nasza. * Przygarnij wszystkich do swego Niepokalanego Serca * i złącz nas na zawsze z Chrystusem * i Jego świętym królestwem. Amen.

Zakopane - Krzeptówki, 22 VIII 2011


Jako Naczelnik Rzeczpospolitej Polskiej

Akt oddania Sercu Maryi Polski marszałka Józefa Piłsudskiego

Jako Naczelnik Rzeczpospolitej Polskiej, Najwyższy Wódz Wojska Polskiego, imieniem własnym i całego Narodu, składam Tobie, Najświętsza Panno Maryjo, a przez Ciebie Bogu w Trójcy Świętej Jedynemu najgorętsze dzięki za wszystkie łaski wyświadczone Narodowi Polskiemu w ciągu dziewięciu wieków, za wydźwignięcie go z ciężkiej niewoli i za zwycięstwo oręża polskiego w ostatnich walkach.

Wdzięczni za Twoją opiekę, błagamy Cię o nią nadal, my, dzieci Twoje i poddani Twoi, bądźże nam jak dotąd dobrą Matką i łaskawą Królową, oddal od nas grzechy i klęski, a przywróć nam pożądany pokój.

My wzajem przyrzekamy, że według sił naszych starać się będziemy, by Naród nasz i Twój spełnił sumiennie posłannictwo dane mu od Boga - by też za jego przyczyną kwitły dobre obyczaje, ofiarna miłość Ojczyzny, prawdziwa oświata i wolność poszanowania prawa i władzy, sprawiedliwość dla wszystkich, troskliwość o poprawę doli Narodu. Do tego niech nam dopomoże Bóg, Ty zaś, Najświętsza Królowo, wstaw się za nami i wyproś nam błogosławieństwo Niebios.


Śpiewamy hymn Magnificat

Akt zawierzenia Białorusi

Maryjo, Matko Boża Fatimska! Razem z Tobą śpiewamy hymn Magnificat, ponieważ rzeczywiście wielkie rzeczy czyni Bóg na naszych oczach.

Dziękujemy Ci za nadzieję daną naszemu narodowi przed stu laty!

Dziękujemy za duchową pomoc w okresie długich dziesięcioleci prześladowań Kościoła!

Przepraszamy za wszelkie zło uczynione przez nas i nasz naród.

Mając na uwadze czyhające niebezpieczeństwa współczesnego czasu, prosimy o błogosławieństwo na przyszłość, by budować ją na fundamencie Ewangelii.

Maryjo, obecna w fatimskiej figurze, jak Arka Przymierza między Bogiem i ludźmi, przyjdź do naszych kościołów i kaplic, do naszych serc. Przyjdź, przemień je, umocnij naszą wiarę, nadzieję i miłość.

Zawierzając opiece Matki Bożej Fatimskiej wszystkich uczestników rozpoczynającej się peregrynacji, z głębi serca błogosławię w imię Ojca, † i Syna, i Ducha Świętego. Amen. [ 3 ]


Pani odnosząca zwycięstwo

Akt poświęcenia Ukrainy

Kochana nasza Matko i Królowo, Królowo Różańca świętego, Wspomożycielko wiernych, Ucieczko rodzaju ludzkiego, Pani odnosząca zwycięstwo, oto pokornie upadamy przed Twoim tronem.

Przychodzimy z pełną ufnością, że uprosimy miłosierdzie, otrzymamy łaskę oraz potrzebną pomoc i obronę w naszych nieszczęściach. Otrzymamy je nie dla naszych zasług, na które nie liczymy, ale ze względu na niezmierzoną dobroć Twojego matczynego Serca. Tobie Maryjo, Twemu Niepokalanemu Sercu oddajemy i poświęcamy się w tej dramatycznej godzinie ludzkiej historii i historii Ukrainy.

Łączymy się z całym Kościołem świętym, Mistycznym Ciałem Twojego Boskiego Syna, które cierpi i krwawi w tylu miejscach na świecie. Łączymy się ze wszystkimi ludźmi, którzy w tylu zakątkach świata cierpią z powodu wojny, nienawiści i niesprawiedliwości, z tymi wszystkimi, którzy cierpią ponieważ nie poznali Miłości Bożej. Łączymy się szczególnie z Ludem Bożym powierzonym naszej trosce na ziemi ukraińskiej i wszystkimi, którzy żyją na tej ziemi.

Daj się wzruszyć cierpieniem tylu ludzi. Jesteśmy świadomi, że to cierpienie jest spowodowane grzechem. Lud ziemi ukraińskiej cierpiał ogromnie z powodu grzechów innych i z powodu swoich grzechów. Również dzisiaj zło i grzech wydaje się panować w sercach tak wielu współczesnych, także na naszej ziemi. Grzechy aborcji, pijaństwa, korupcji, rozwodów, nienawiści, kłamstwa, przemocy, chciwości, rozpusty, niesprawiedliwości, lekceważenia słabych i biednych są tak liczne. Wielu odrzuciło Boga lub żyje tak jakby On nie istniał i nie był Miłością. Również na nas ciąży wina i grzech.

O Matko miłosierdzia, uproś nam u Boga łaskę miłosierdzia i przebaczenia. Uproś łaskę nawrócenia i życia chrześcijańskiego. Uproś dar chrześcijańskiego pojednania na ziemi ukraińskiej. Wyjednaj nam przede wszystkim te łaski, które w jednej chwili mogą przemienić serca ludzkie, te łaski, które przygotują i utrwalą tak upragniony pokój! Królowo pokoju, módl się za nami i obdarz świat i naszą Ukrainę pokojem opartym na prawdzie, sprawiedliwości i miłości Chrystusowej! Przynieś nam w darze nade wszystko pokój duchowy, aby królestwo Boże mogło się rozszerzać w spokoju i ładzie.

Nie odmawiaj swojej opieki niewierzącym i tym wszystkim, którzy pozostają w cieniu śmierci! Spraw, aby wzeszło dla nich słońce prawdy! Spraw, by razem z nami powtarzali przed jedynym Zbawcą świata te słowa: Chwała na wysokości Bogu, a na ziemi pokój ludziom dobrej woli! Wyproś nam odwagę głoszenia wszystkim Ewangelii Twego Boskiego Syna.

Prosimy Cię pokornie o łaskę jedności między wszystkimi, którzy uznają Twego Syna jak swego Zbawiciela, aby nastała jedna owczarnia i jeden pasterz. Również pokornie poświęcamy Ci kochana Matko i Królowo Rosję, która zajmuje szczególne miejsce w Twoim Niepokalanym Sercu. Miej ją w swojej macierzyńskiej opiece.

Obdarz święty Kościół Boga pełnym pokojem i wolnością; powstrzymaj falę nowego pogaństwa i materializmu; umocnij w sercach wierzących umiłowanie czystości, praktykowanie chrześcijańskiego życia i gorliwość apostolską, by mogła wzrastać liczba sług Bożych i pomnażały się ich zasługi

Podobnie jak Sercu Twojego Boskiego Syna został poświęcony Kościół i cała ludzkość, która w Nim złożyła swoją nadzieję, by stał się dla niej niewyczerpalnym źródłem zwycięstwa i zbawienia, tak i my poświęcamy się na zawsze Tobie i Twojemu Niepokalanemu Sercu, Matko nasza i Królowo aby miłość Twoja i opieka zapewniły zwycięstwo królestwa Bożego oraz by nasza Ukraina i wszystkie narody, pojednane między sobą i z Bogiem, Ciebie błogosławiły i wysławiały. [ 4 ]


Oprac. MARYJNI.PL

Źródła:

  • Akt zawierzenia narodu Niepokalanemu Sercu Maryi, w: ks. Tadeusz Białous, Modlitewnik Fatimski, Ełk 2017.
  • Akt poświęcenia Narodu, w: H. Jongen, Tajemnica Fatimy, Kraków, 1987.
  • Akty poświęcenia - fatimska.lublin.pl
  • Niepokalane Serce Maryi - biblia-swieci.pl
  • Ofiarowanie się Sercu Maryi, w: H. Jongen, Tajemnica Fatimy, Kraków, 1987.
  • Poświęcenie się Niepokalanemu Sercu Maryi. Akty poświęcenia - sekretariatfatimski.pl
  • [ 1 ] W czasie Adwentu 1945 r. Episkopat Polski podjął decyzję o formie dokonania poświęcenia Polski Niepokalanemu Sercu Maryi w 1946 r. Odbyło się to w trzech etapach. 7 VII we wszystkich parafiach księża odczytali treść aktu poświęcenia, a wierni złożyli przysięgę, że będą mu wierni. 15 VIII powtórzyli to biskupi we wszystkich katedrach w kraju. 8 IX na Jasnej Górze uczynił to Episkopat Polski wraz ze zgromadzonym ludem wiernym. Mszę św. na "szczycie jasnogórskim" celebrował kard. Adam Sapieha - prymas Polski, a homilię wygłosił bp Karol Radoński - ordynariusz włocławski. Po Mszy Prymas Polski odczytał akt poświęcenia. Około milion osób, przybyłych z całej Polski i zgromadzonych na Jasnej Górze, uczestniczyło w tym akcie, powtarzając słowa aktu za Prymasem Polski. W ten sposób Polska stała się, po Portugalii, pierwszym krajem na świecie, który przyjął orędzie fatimskie: zaczęto praktykować nabożeństwo pierwszych pięciu sobót miesiąca oraz dokonano aktu zawierzenia Niepokalanemu Sercu Maryi.
  • [ 2 ] Tekst opracowany na podstawie Aktu Poświęcenia Narodu Polskiego Niepokalanemu Sercu Maryi, dokonanego przez Episkopat Polski na Jasnej Górze 8 IX 1946 r.
  • [ 3 ] W Liście pasterskim z4 X 2016 r. na rozpoczęcie peregrynacji figury Matki Bożej Fatimskiej w arch. Mińsko-Mohylewskiej, abp Tadeusz Kondrusiewicz zawarł akt poświęcenia Białorusi Niepokalanemu Sercu Maryi
  • [ 4 ] Biskupi Kościoła katolickiego na Ukrainie poświęcili kraj Niepokalanemu Sercu Maryi 19 III 2016 r. w katedrze Zaśnięcia NMP w Charkowie metropolita lwowski abp Mieczysław Mokrzycki. W modlitwie oddania kraju pod opiekę Maryi biskupi, świadomi, że cierpienie jest spowodowane grzechem, wyrazili żal za niewierności wobec Boga obecne w życiu narodu. Prosili Maryję o wstawiennictwo u Boga, o łaskę miłosierdzia i przebaczenia, o łaskę nawrócenia i autentycznego życia chrześcijańskiego. Modlili się o dar chrześcijańskiego pojednania na ziemi ukraińskiej. W niedzielę, 23 III, wspólnoty parafialne po każdej Mszy zjednoczyły się w ufnej modlitwie zawierzenia Maryi. Por. → Pius XII, papież, 31 X 1942