Akty strzeliste

Różne wezwania modlitewne (akty strzeliste), adresowane do Najśw. Maryi Panny w różnych intencjach.


O dobrą śmierć

O, Maryjo, która przyszłaś na świat bez zmazy,
uproś mi u Boga, abym ten świat opuścił bez grzechu.

Dziewico Matko, która nigdy nie byłaś dotknięta zmazą
ani winy pierworodnej, ani uczynkowej,
Tobie polecam i powierzam czystość mojego serca.

Maryjo, Matko łaski, Matko miłosierdzia,
Ty nas broń od nieprzyjaciela,
a w godzinie śmierci przyjmij.

Maryjo Niepokalana,
zachowaj mnie od grzechu ciężkiego!


O czystość i pokorę

Słodkie Serce Maryi, bądź moim zbawieniem!
Słodkie Serce Maryi, bądź moim ratunkiem!
Słodkie Serce Maryi, Najświętszej Panny, uproś mi u Serca Jezusowego czystość i pokorę!


Źródła:

  • biblia-swieci.pl
  • imiona.net.pl