7 maja - Wszechpośredniczki Łask (1)

Maryja Dziewica jako Niepokalanie Poczęta i wybrana na Matkę Zbawiciela, w sposób wyjątkowy otrzymała przywilej rozporządzania łaskami Jej Syna, dlatego jest pośredniczką łask wszelkich. Tę prawdę ukazują wezwania litanijne.

Poniżej zaznaczono zmiany zaproponowane przez zespół MARYJNI.PL.


Litania do Najśw. Maryi Panny
Pośredniczki wszelkich łask

(do prywatnego odmawiania)


Kyrie elejson! Chryste elejson, Kyrie elejson!

Chryste, usłysz nas!
Chryste, wysłuchaj nas!

Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami!
Synu, Odkupicielu świata, Boże...
Duchu Święty, Boże...
Święta Trójco, jedyny Boże...

Niepokalana Wszechpośredniczko łask, módl się za nami!
Maryjo, której Bóg cały porządek miłosierdzia powierzyć raczył...
Współdziałająca w dziele zbawienia...
Szafarko wszelkich dobrodziejstw...
Pełnomocniczko nasza...
Złączona na zawsze ze Zbawicielem...
Jedyna Pośredniczko u Syna...
Obdarzona wszystkimi przywilejami...
Prowadząca do Najświętszego Serca Jezusowego...
Umiłowana przez Boga...
Prowadząca do Źródła Życia...
Rozdawczyni łask Jezusa...
Rodząca Jezusa w duszach naszych...
Maryjo, Wszechpośredniczko dana nam od Boga...
Umiłowana Córko Ojca Przedwiecznego...
Boski strumieniu łask Bożych...
Pobudzająca do miłości i zadośćuczynienia Bogu za grzechy nasze i całego świata...
Składająca w ofierze siebie wraz z Synem...
Wzywająca świat do nawrócenia...
Czuwająca nad duszami naszymi...
Uosobienie Bożej miłości...
Szafarko wszechwładna...
Niewyczerpana głębio darów Bożych...
Przyozdobiona darami Ducha Świętego...
Oblubienico Ducha Świętego...
Błagająca w modlitwach o dar Ducha Świętego dla wierzących...
Przewyższająca wszystkie stworzenia na niebie i ziemi...
Przewyższająca wszelką nieskazitelność i dziewictwo...
Przewyższająca Cherubinów i Serafinów...
Piękniejsza nad wszystkie zastępy aniołów...
Wtajemniczona w wiedzę Boga...
Wspaniała i jedyna nosicielko Chrystusowego odkupienia...
Uprzywilejowana Przekazicielko Jego łaski...
Jedyna Drogo, przez którą łaska spływa na ludzi w niezwykłej i cudownej obfitości...
Maryjo, w której Bóg dokonał wielkich rzeczy...
Maryjo Wszechpośredniczko, która nosiłaś w sobie cały "majestat łaski"...
Wszechpośredniczko, należąca do ubogich i pokornych Pana...
Zwierciadło bez skazy działania Boga...
Obrazie Bożej dobroci...
Wszechpośredniczko, wzbudzająca przyjaciół Bożych i proroków...
Uzdrawiająca ciało i duszę człowieka...

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie!
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie!
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami!

K. Módl się za nami, Niepokalana Wszechpośredniczko łask.
W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się. Boże, z Twojej woli Najświętsza Maryja Panna wydała na świat Dawcę łaski i współdziałała z Nim w dziele odkupienia ludzi, † spraw, aby nam wyjednała obfite łaski * i doprowadziła nas do portu wiecznego zbawienia. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.


Oprac. MARYJNI.PL

Źródło: Litania do Niepokalanej Wszechpośredniczki łask - Archiwum Niepokalanowa